Deze portiekflat aan de Corantijnstraat en de woonblokken aan de Paramaribostraat worden eind volgend jaar gesloopt. (Foto: Reanne van Kleef).

Drie portiekflats aan Corantijn- en Paramaribostraat gaan tegen de vlakte

Woningcorporatie Portaal gaat drie portiekflats aan de Corantijnstraat en de Paramaribostraat in Leiden slopen. De corporatie gaat de 88 woningen vervangen door nieuwbouw, omdat ze sterk verouderd zijn. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de sloop, die tussen eind 2021 en begin 2022 moet plaatsvinden, wanneer alle bewoners zijn verhuisd.

Balkons van te slopen flats al jaren onveilig

Al in 2017 werden balkons van de te slopen flats gestut, omdat ze in konden storten. (Foto’s: Reanne van Kleef).

Het gaat om de adressen Corantijnstraat 1 tot en met 111 (oneven nummers) en Paramaribostraat 2 tot en met 64 (even nummers). Portaal meldt dat de woonblokken constructieve problemen hebben, de woningen van binnen sterk verouderd zijn en ze een sobere uitstraling hebben. De huidige bewoners hebben er last van kou, tocht en vocht. Door slechte isolatie zijn de woningen erg gehorig. Tot slot ontbreekt het aan liften, waardoor bewoners die slecht ter been zijn moeilijk bij hun huis kunnen komen.

Al met al zorgt dat voor voldoende draagvlak bij de bewoners om de woningblokken te slopen. Om tot een sloopbesluit te komen moet minimaal 70 procent van de bewoners het met het plan eens zijn, dat minimum werd gehaald gezien 78 procent van de flatbewoners met het plan instemt.

Nieuwbouw
De komende maanden doet Portaal onderzoek naar de mogelijkheden wat betreft nieuwbouw. Pas als het bouwplan definitief is, wordt duidelijk hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien. De woningcorporatie heeft aangegeven minimaal 88 sociale huurwoningen terug te bouwen, maar daarnaast ook te onderzoeken of zij woningen kan toevoegen. De woningen die voor de sloop leeg komen te staan, worden tijdelijk verhuurd via leegstandsbeheerder Ad Hoc.

De huidige bewoners zijn door de gemeente Leiden en Portaal uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst over het project, die vindt volgende week dinsdagavond plaats. Daar worden zij ingelicht over de bouwplanprocedures.

Leiden Maatschappij Portiekflats Parimaribo- en Corantijnstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×