Langs de Witte Singel wordt een binnenstadscampus gebouwd. Bestaande woningen moeten plaats maken voor deze Humanities Campus van de Universiteit Leiden. (Impressie: KCAP).

Maanden vertraging in proces Witte Singel Doelencomplex

De onderhandelingen tussen de Universiteit Leiden en woningcorporatie De Sleutels over de verwerving van het Doelencomplex bij de Witte Singel vergen meer tijd dan op voorhand rekening mee was gehouden. De universiteit wil het in de jaren ’80 gebouwde complex kopen en het vervolgens slopen. Op de plek van de huizen en appartementen komt dan de nieuwbouw voor de faculteit Geesteswetenschappen die daar wordt ondergebracht in een nieuwe binnenstadscampus.

In de planning was rekening gehouden met het bereiken van financiële overeenstemming ergens halverwege december 2019, maar dat is niet gelukt. Overeenstemming over de bekostiging van de compensatiewoningen die op vier verschillende plekken in de stad beschikbaar moeten komen voor de huidige bewoners van het Doelencomplex kosten ook meer tijd dan gedacht en aan het Sociaal Plan voor de bewoners wordt nog gewerkt.

“Er wordt weliswaar voortgang geboekt, maar we zien echter een vertraging van naar we nu weten drie maanden ontstaan”, schrijft wethouder Paul Dirkse in een brief aan de raad. “Inmiddels heeft woningcorporatie De Sleutels richting bewoners aangekondigd om rond de zomer een draagvlakmeting over het Sociaal Plan en het compensatie-aanbod te willen houden. Dit betekent dat in september 2020 geconcludeerd kan worden of een minnelijke oplossing is bereikt. In de oorspronkelijke planning stond dit in april 2020 gepland.”

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van de Humanities Campus door de Universiteit Leiden vastgesteld. De afgelopen maanden is een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied Humanities Campus opgesteld. Waarschijnlijk zal eind van het jaar de bestuurlijke besluitvorming over het bestemmingsplan in de raad plaatsvinden.

Leiden Maatschappij Politiek Humanities Campus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×