Kunstenares Jacqueline Ravelli ontwierp de gedenkbank die in het Huigpark komt.

Monument Armenbolwerk in Huigpark

In het Huigpark komt een monument dat gaat herinneren aan de begraafplaats die daar in de 19e eeuw was. Op dat ‘Armenbolwerk’ zoals de plek in de volksmond werd genoemd, werden alle Leidenaars begraven die geen geld hadden om een nette begraafplaats te bekostigen. Bijna 50.000 Leidenaars zijn er in die 100 jaar begraven; van kinderen tot volwassenen, veelal overleden als gevolg van armoede, ziekte, cholera of door de gifmengsels van Goeie Mie. Het Armenbolwerk was daarmee een weerspiegeling van de sociale misstanden in het 19e eeuwse Leiden.

Het initiatief voor het monument komt van de stichting het Leids Wevershuis die de herinnering aan het verleden van de gewone Leidenaar graag levend wil houden. De stichting heeft kunstenares Jacqueline Ravelli daarom gevraagd een monument voor het Huigpark te ontwerpen. In overleg met de Vrienden van het Singelpark is gekozen voor een bank. “Het gedenkteken moet niet alleen een herinnering aan de doden zijn, maar ook een gebruiksobject in het park”, zo vinden de parkvrienden. “Een gedenkbank die kan dienen als ontmoetingsplek, zoals in het structuurplan dat in 2016 werd opgesteld was opgenomen. Een verwijzing naar het historische bolwerk, op de grens van de arme stad en het ommeland, en een verwijzing naar de vele anonieme doden die hier begraven, maar niet vergeten zijn.”

Chris de Waard sprak in 2017 al met Herbert van Hoogdalem over het idee voor een herinnering aan het Armenbolwerk.

De Vrienden van het Singelpark houden zich al enkele jaren bezig met het opknappen en herstructureren van het Huigpark. Onderdelen daarvan zijn het verlevendigen van het park, het maken van nieuwe ontmoetingsplekken en het versterken van het karakter, onder andere door de historie van het gebied zichtbaar te maken. Begin 2017 ontstond de samenwerking met Herbert van Hoogdalem van Stichting het Leids Wevershuis die een studie had gedaan naar het verleden van het bolwerk in het Huigpark. Daaruit zijn de huidige plannen voortgekomen.

Krijn Tabbers (Vrienden van het Singelpark), Herbert van Hoogdalem (Stichting het Leids Wevershuis) en Steven Janse (BamBam Steenhouwers).

Stichting het Leids Wevershuis gaat Ravelli’s ontwerp voor een gedenkbank met een aantal lokale partijen realiseren. Onder andere Bambam steenhouwers die zelf ook in het gebied is gevestigd, levert daar een bijdrage aan. Het Leids Wevershuis heeft inmiddels een aantal sponsors voor het project gevonden, waaronder het WOZ fonds en de stichting Archiscienza, een fonds dat de Leidse architect Fons Verheijen enkele jaren geleden heeft opgericht om zelfgekozen projecten op het gebied van wetenschap en cultuur te ondersteunen. Ook de Vrienden van het Singelpark leveren een bijdrage.

De gemeente heeft inmiddels een vergunning voor de gedenkbank verleend en de Vrienden van het Singelpark hopen dat het monument deze zomer gerealiseerd kan worden.

Leiden Maatschappij Singelpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×