Sporten in de anderhalvemetersamenleving zal er anders uit moeten gaan zien en vraagt om creatieve oplossingen van de sportclubs. (Archieffoto: Reanne van Kleef).

Gemeente en sportorganisaties openen digitaal hulploket

De ruim honderd Leidse sportverenigingen zitten in zwaar weer. De Leidse sportclubs staan al ruim een maand compleet stil. Dat betekent geen baromzet en leden die zoetjesaan komen vragen of ze lidmaatschapsgeld terug kunnen krijgen. De gemeente Leiden, de Leidse Sportfederatie (LSF) en Topsport Leiden openen daarom vandaag een digitaal hulploket. In de uitzending van Nieuws071 lichtten wethouder Paul Dirkse, LSF-voorzitter Rolf Marselis en TopsportLeiden-bestuurslid Martijn Peetsold de oprichting van het platform toe.

Het hulpplatform is een soort drietrapsraket met een eerste fase die zich vooral richt op crisismanagement, een tweede fase die gaat over de situatie als er langzamerhand weer wat mogelijk wordt en het sportleven deels hervat kan worden en een derde fase die kijkt naar de toekomst. Op dit online platform (www.leiden.nl/sport/corona) staat een overzicht van alle landelijke en lokale maatregelen waar sportverenigingen gebruik van kunnen maken, een pagina met veelgestelde vragen en er is ruimte voor sportverenigingen om initiatieven en ideeën te delen. “Het is belangrijk dat we samen optrekken”, zegt wethouder Paul Dirkse, “niet iedereen hoeft zelf het wiel uit te vinden.”


Nieuws071-presentator Melle Tuik in gesprek met wethouder Paul Dirkse, LSF-voorzitter Rolf Marselis en TopsportLeiden-bestuurslid Martijn Peetsold.

In de eerste fase gaat het vooral om de financiële situatie van de sportwereld: geen inkomsten en wel uitgaven aan huur, elektra en verzekeringen, hoe houd je dan je huishoudboekje op orde? De Leidse Sportfederatie stuurde een paar dagen na het sluiten van de sportaccommodaties op 17 maart al een brandbrief naar de gemeente met het dringende advies de clubs financieel te ontzien. De gemeente is voor de meeste clubs de verhuurder van hun sporthal of sportveld. April en mei zijn topmaanden voor de meeste verenigingen”, zegt LSF-voorzitter Rolf Marselis, “nu kunnen hun leden geen gebruik meer maken van de faciliteiten en zijn er geen inkomsten uit de kantine. Ik begrijp dat wethouder Dirkse eerst wil aankijken hoe de landelijke steunmaatregelen uitpakken, maar verenigingen staan met de rug tegen de muur. In eerste instantie is nu de financiën het belangrijkste probleem.” Dirkse zegt dat de gemeente de eerste pijn wil verlichten door de betalingen op te schorten. “Wij sturen nu geen facturen. De Nederlandse Verenging van Gemeenten dringt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan op een regeling voor de sport. Wij hebben dat wel nodig.”

Vrijwilligers ondersteunen
Verenigingen staan veelal voor dezelfde uitdagingen. Door initiatieven en ervaringen met elkaar te delen, kunnen verenigingen elkaar inspireren en helpen. “Er zijn nu ruim honderd sportclubs in Leiden”, zegt Martijn Peetsold van Topsport Leiden, “hoe zorgen we ervoor dat er volgend jaar ook nog ruim honderd zijn? Verenigingen worden overal geleid door vrijwilligers. Die willen we ondersteunen. De topsportverenigingen in Leiden zijn goed georganiseerd, ik maak me vooral zorgen om de wat zwakkere verenigingen. Ik weet dat Tjeerd Scheffer van Topsport Leiden en Rik van der Geest van Sportbedrijf Leiden contact leggen met alle verenigingen om te horen wat iedereen nodig heeft.” Het platform biedt de mogelijkheid online ervaringen uit te wisselen, maar wethouder Dirkse wil ook graag overleg in kleine groepen over specifieke thema’s. Zoals hoe je het verenigingskader overeind houdt, hoe je leden erbij kunt blijven betrekken en hoe je de financiële problemen aanpakt. “We kunnen niet met 110 clubbesturen om de tafel gaan zitten”, aldus Dirkse. De LSF, Topsport Leiden en de gemeente bepalen gezamenlijk welke lokale ondersteuning, in het verlengde van de landelijke maatregelen, gewenst is en hoe die ondersteuning uiteindelijk georganiseerd gaat worden.

Samenwerking en verbinding
De drie partners willen het hulpplatform ook gebruiken om te praten over de toekomst. In eerste instantie wat de zogenaamde anderhalvemetersamenleving betekent voor de sportverenigingen en de diverse sportcompetities. Paul Dirkse: “We moeten over de randen van de sport heen kijken naar ook de scholen en de wijken. Als je op anderhalve meter afstand moet blijven dan zul je je rol als sportclub, school of welzijnsorganisatie in de wijk daarop moeten aanpassen. Als je minder leerlingen kunt opvangen in je school, kun je misschien een combinatie maken met een sportvoorziening in de buurt. Ons sportbeleid is ook gericht op die samenwerking en verbinding tussen sportclubs, wijken en scholen. Misschien komen we nu noodgedwongen tot concrete oplossingen waar we straks niet meer vanaf willen.”

Alle informatie over het platform is te vinden op www.leiden.nl/sport/corona.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×