De kans is groot dat Leidens Ontzet op een alternatieve manier gevierd zal moeten worden. (foto: Emile van Aelst).

3 October Vereeniging bereidt zich voor op alternatieve viering

Het bestuur en de verschillende commissies van de 3 October Vereeniging zijn bezig met het uitwerken van alternatieve plannen voor de viering van Leidens Ontzet. “De persconferentie van premier Rutte gaf nog geen duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van grote evenementen na 1 september”, zegt voorzitter Rik Kamps. “Maar er bestaat natuurlijk wel een kans dat Leidens Ontzet dit jaar op een aangepaste wijze gevierd en herdacht moet gaan worden. Als 3 October Vereeniging zijn we daarop voorbereid.”

De vereniging bekijkt welke onderdelen van het feest door kunnen gaan als de maatregelen ook na 1 september  van kracht blijven en ook welke onderdelen aangepast kunnen worden. Voor programma-onderdelen die helemaal niet door kunnen gaan als het verbod op evenementen van kracht blijft, worden alternatieven uitgewerkt.

Kamps: “Maar onze commissarissen en het bestuur zijn allereerst druk doende om er voor te zorgen dat de viering 2020 weer zal staan als een huis, met voor elk wat wils. Hoewel de vorm waarin we dat doen nu nog onduidelijk is, staat één ding voor ons voorop: Leidens Ontzet 2020 zal niet onopgemerkt voorbij gaan.” De komende weken werkt de vereniging de plannen verder uit en vindt overleg plaats met de gemeente Leiden en andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld de kermis. Kamps: “Op 3 oktober wordt hoe dan ook gevierd en herdacht dat Leiden in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden. We hopen dat iedereen met ons meedoet, want samen zorgen we er voor dat op 3 oktober aanstaande de huizen van Leiden en haar ommelanden rood-wit kleuren.”

Cultuur Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2020


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×