(Foto: Maxipixel)

Luchtverkeersleiding Nederland gaat aanvlieghoogte onderzoeken

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat onderzoeken of het mogelijk is om vliegtuigen hoger te laten aanvliegen als zij op weg zijn naar luchthaven Schiphol. Ook wil de LVNL gaan kijken of meer vliegtuigen gelijkmatig kunnen dalen met een laag motorvermogen. Het is onderdeel van een plan van de LVNL en Schiphol om geluidshinder in de omgeving van de luchthaven te beperken.

Tijdens een bestuurlijk overleg van afgelopen week drong onder meer de Oegstgeester wethouder Peter Glasbeek bij de LVNL aan op hogere aanvliegroutes. Volgens de wethouder is het door de coronacrisis rustiger in de lucht en zou de noodzaak om laag aan te vliegen er daarom niet meer zijn.

Het hoger aanvliegen om vervolgens een gelijkmatige daling in te zetten waarbij het motorvermogen laag is wordt ‘continuous descent approach’ (CDA) genoemd. Deze procedure wordt ’s nachts toegepast bij vaste naderingsroutes. Dat kan omdat er dan minder vliegverkeer is.

Onbegrijpelijk
Inwoner van Leiden Jaap van Meijgaarden baalt er van dat hij onnodig last heeft van de laagvliegende vliegtuigen. “Vliegtuigen kunnen kunnen nu met gemak op een hoogte van minstens 5.000 voet vliegen. Het is onbegrijpelijk dat verkeersleiders de gezagvoerders daartoe niet instrueren. Er zijn geen vliegtechnische reden om zo laag te vliegen.” Van Meijgaarden zat eerder in de bewonersvertegenwoordiging van de gemeente Leiden in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol en heeft zijn klacht bij de LVNL neergelegd.

De LVNL zegt tegen Sleutelstad ook geen redenen te zien om laag te blijven vliegen: “Op dit moment komt het, vanwege het huidige lagere verkeersaanbod als gevolg de coronapandemie, voor dat er ook overdag momenten zijn waarop onze luchtverkeersleiders vliegtuigen niet vrij hoeven te houden van andere vliegtuigen en deze gelijkmatig dalend naar de landingsbaan vliegen. De LVNL onderzoekt mogelijkheden om in de toekomst ook overdag vaste naderingsroutes te hebben en meer gelijkmatige dalingen mogelijk te maken.”

Andere zorgen over groei
Er leven in de Leidse regio niet alleen zorgen over de hoogte van de aanvliegroutes naar Schiphol. Sinds het kabinet in de luchtvaartnota Schiphol de ruimte heeft gegeven om verder te groeien, heerst de vrees voor meer overlast. Voor die groei behoort namelijk een tweede Kaagbaan tot de opties en in het verlengde van die baan ligt de Leidse regio. In de gemeenteraad van Oegstgeest werd de kwestie donderdagavond besproken. Daar wordt gewerkt aan een motie die de wethouder vraagt om gezamenlijk met de regio op te trekken in de strijd tegen geluidsoverlast van Schiphol.

Leiden Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×