Melanie van Driel (rechts) las vanavond in de raad een verklaring voor, waarin ze aangaf waarom haar partij uit de coalitie stapt.

Progressief Oegstgeest maakt einde aan coalitie met CDA en VVD

Progressief Oegstgeest stapt uit de coalitie met VVD en CDA. Dat heeft de partij vandaag aan die twee partijen laten weten. “Het beschadigde vertrouwen in de VVD heeft ertoe geleid dat voortzetting van deze coalitie onmogelijk is geworden”, zei fractievoorzitter Melanie van Driel zojuist in de Oegstgeester gemeenteraad. “Het besluit tot beëindiging van de samenwerking nemen wij niet lichtzinnig. Bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg, maar in het vertrouwen dat essentieel is voor een goede samenwerking in deze constellatie is er niet meer.”

Progressief Oegstgeest maakt einde aan coalitie met CDA en VVD

Melanie van Driel geeft in Nieuws071 een toelichting op de breuk (video).

“De verkiezingen van 2018 is PrO ingegaan met ambitie voor vernieuwing, met name op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid. Op basis van de verkiezingsuitslag hebben we met succes een nieuw gemeentebestuur gevormd. Cruciaal in de samenwerking met VVD en CDA was de bereidheid om compromissen te sluiten en afspraken te maken. PrO had destijds het vertrouwen dat ook na de vorming van de coalitie alle partijen zich hiervoor blijvend zouden inzetten, ook op moeilijke dossiers”, zo schrijft Van Driel in de verklaring die ze vanavond voorlas.

Van Driel sprak verder over ‘mooie resultaten’ die in de afgelopen twee jaar binnen de coalitie zijn bereikt. “We wisten we dat dossiers als Wilhelminapark en Geesten uitdagend zouden blijken. Er speelden vele belangen die op één lijn gebracht moesten worden.” Volgens Van Driel was het aan de vorige week opgestapte wethouder Peter Glasbeek te danken dat er toch een goed voorstel lag voor ‘de Geesten’.

“Versterking van het groene karakter, een nieuwe locatie voor de Leo Kannerschool, het behoud van de toegankelijkheid van het mooie gebied, en een eind aan leegstand en verloedering. Zelfs de beslissing om in het uiterste geval wonen in kasteel Endegeest te overwegen, een gevoelig onderwerp, zou bij de raad blijven”, schetst Van Driel de situatie van precies een week geleden.

Toen behandelde de Oegstgeester raadsleden het voorstel en bleek tot ieders verrassing dat coalitiepartij VVD tegen de plannen voor Endegeest stemde. Daarop zag Glasbeek zich genoodzaakt om af te treden. “Vlak voor de stemming op 25 juni bleek echter dat zeggenschap over de functie van enkele bijgebouwen bij kasteel Endegeest reden was voor de VVD om ondanks gemaakte afspraken op het laatste moment van standpunt te wijzigen. De verrassende draai heeft niet alleen al het goede werk tenietgedaan, maar ook het vertrouwen van PrO in een goede samenwerking ernstig beschadigd.”

Reacties andere fracties

Lokaal Oegstgeest noemde het breken met de coalitie door PrO bij monde van fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen een ‘onverwachte mededeling en een schok. Voor de fractie van PrO vindt hij het een bittere pil.

Fractievoorzitter Sven Spaargaren van de VVD Oegstgeest betreurt het opstappen van PrO. Hij toonde begrip en zei het besluit te respecteren, maar echt begrijpen doet hij het eigenlijk helemaal niet. Volgens de VVD-voorman was het niet zijn fractie die het vertrouwen beschaamde, maar nam de vorige week opgestapte wethouder Glasbeek van PrO juist punten op in de overeenkomst met ontwikkelaar Oudendal voor het Landgoed Endegeest die haaks staan op wat steeds was besproken. “Daarom hebben we het besluit moeten nemen om tegen te stemmen.”

Ook fractievoorzitter Eibertjan van Blitterwijk van ex-coalitiepartner CDA Oegstgeest sprak van een trieste mededeling. “Er is nu geen coalitie meer met een meerderheid. En dat is wel hard nodig. Dat zal dus deze zomer een onderwerp van aandacht zijn.” De VVD is als grootste partij nu aan zet om het voortouw te nemen in de zoektocht naar een nieuwe coalitie.

Voorman Elfred Bus van D66 Oegstgeest toonde alle begrip voor mededeling over het door de VVD geschonden vertrouwen. Frits van Dissel, de fractievoorzitter van Hart voor Oegstgeest, had al rekening gehouden met het opstappen van PrO. “Het kwam dan ook niet als een echte verrassing.”

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×