Het gemeentebestuur van Voorschoten. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Gemeentebestuur Voorschoten heeft bedenktijd nodig voor toekomst Ambachts- en Baljuwhuis

Het gemeentebestuur van Voorschoten komt na de zomer pas met nieuwe ideeën over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat. Nadat de gemeenteraad het verkoopvoorstel afwees lag de bal weer bij het college van burgemeester en wethouders. “We gaan nadenken wat wijsheid is en daar moet je de tijd voor nemen”, zegt verantwoordelijk wethouder Marcel Cramwinckel (D66).

De wethouder hoopte op goedkeuring van zijn verkoopvoorstel, maar zag dat de voltallige oppositie plus coalitiepartij VVD er voor gingen liggen. De raadsleden voelen zich te weinig betrokken en sommige willen zelfs niet eens dat het verkocht wordt. Er lijkt een interpetatieverschil te zijn over de motie die vlak voor de zomer van 2019 werd aangenomen. “Die riep namelijk op om geen onomkeerbare besluiten te nemen. De motie deed geen uitspraken over de procedure”, zegt Cramwinckel. “Misschien had die anders moeten luiden in termen van de verkoop procedure.” Sinds de aangenomen motie is Cramwinckel de onderhandelingen gaan vervolgen en was er in oktober van 2019 een dorpsdialoog. “Hoewel ik denk dat we veel hebben gedaan, zijn we misschien voor sommige te hard gegaan”, zegt Cramwinckel.

Wethouder Marcel Cramwinckel (D66) in gesprek met verslaggever Lieuwe van Slooten

De beoogd koper Jos Kriek die er momenteel het restaurant Floris V exploiteert is erg teleurgesteld in de gang van zaken. Tegenover Sleutelstad vertelde hij zelfs dat hij zich ‘gepiepeld‘ voelt. “Ik kan me zijn teleurstelling goed voorstellen. Hij heeft een droom en die kost tijd”, reageert Cramwinckel.

Alle vertrouwen
Het gemeentebestuur van Voorschoten wil geen overhaaste besluiten nemen en neemt nu dus de tijd om na te denken over een vervolgstap. “We moeten een evenwichtige discussie gaan voeren. Niet vanuit de geschiedenis, maar vanuit de toekomst”, zegt Cramwinckel die er nog alle vertrouwen in heeft.

Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×