Het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat (Foto: Google Streetview).

Verkoop Ambachts- en Baljuwhuis in Voorschoten uitgesteld

De voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat in Voorschoten wordt uitgesteld. Dat blijkt uit de commissievergadering van afgelopen donderdag. Een meerderheid van de raad is tegen het verkoopvoorstel van het gemeentebestuur. Een deel van partijen is er zelfs helemaal geen voorstander van om het monumentale pand van de hand te doen.

Het college van burgemeester en wethouders wil al sinds begin vorig jaar van het Ambachts- en Baljuwhuis af. Het past enerzijds in het beleid om de schulden te reduceren door middel van het verkopen van gemeentelijk vastgoed. Anderzijds vraagt verantwoordelijk wethouder Marcel Cramwinckel (D66) zich af of het nog wel van deze tijd is om een monumentaal pand in bezit te houden. Toen het nieuws over de verkoop bekend werd riep dat al direct veel vragen op. In een legaat uit 1912 is namelijk bepaald dat het het monumentale pand aan de Voorstraat de publieke functie moet behouden ongeacht de eigenaar.

Omdat de verkoop van het pand gevoelig ligt in het dorp besloot de wethouder de gemeenteraadsleden al in een vroeg stadium te betrekken, want ‘het moet draagvlak hebben’, vindt Cramwinckel. De gemeenteraad riep het college op zijn beurt op om geen ‘onomkeerbare besluiten’ te nemen en betrokken te worden bij het verkoopproces. Die motie werd vorig jaar juli overgenomen door het gemeentebestuur en in het najaar van 2019 vond een dorpsdialoog plaats.

‘Het is een goede deal’
Nu zijn de onderhandelingen met de beoogde koper Jos Kriek afgerond en ligt er een verkoopvoorstel klaar. Daarin staan voorwaarden opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de publieke functie gewaarborgd blijft. Zo is onder meer bepaald dat er 150 dagen per jaar een ruimte vrij moet zijn voor een publieke bijeenkomst. Hoeveel geld er precies gemoeid is met de verkoop is niet bekend, maar het zou boven de WOZ-waarde van 563.000 euro van de hand gaan. “Het is een goede deal”, zei Cramwinckel erover.

De gemeenteraad vindt het verkoopvoorstel alles behalve een ‘goede deal’. Met name de manier waarop het proces is doorlopen steekt sommige gemeenteraadsleden. Ze voelen zich te weinig betrokken. “De gemeenteraad heeft nooit de intentie gehad om het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen”, zei CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk. Hij gaf daarmee aan dat er niet naar andere opties is gekeken. De handelingswijze van Cramwinckel vergeleek Zoetemelk met een trein. “De wethouder racet op volle snelheid langs alle stations waar wij als raad nog graag willen opstappen.”

Tekst gaat verder onder foto

CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk had tijdens de digitale vergadering zijn achtergrond aangepast naar het onderwerp dat besproken werd

Ook oppositiepartij Voorschoten Sterk Lokaal was niet te spreken over de manier waarop het verkoopvoorstel tot stand is gekomen. “Het college bewandelt de omgekeerde weg. Eerst was er een beoogd verkoper en toen kwamen de voorwaarden pas in beeld”, liet fractievoorzitter Marleen Persoon weten. Om inwoners van het dorp meer te betrekken stelde ze voor om een referendum te houden. De PvdA sprak bij monde van fractievoorzitter Ad de Graaf van beschadigd vertrouwen in de raad.

Wethouder Cramwinckel stelt echter dat hij de raad wel op tijd heeft geïnformeerd. Eerder zelfs dan nodig was. “Je kunt van mening verschillen over de uitkomst, maar dat wil niet zeggen dat het een verkeerd proces is geweest”, aldus Cramwinckel tegen de gemeenteraad. Daarnaast vindt hij dat de motie om geen onomkeerbare besluiten te nemen goed is overgenomen. “Nog steeds is het zo dat als de raad het niet wil, wij het niet doen.”

VVD opvallend
De wethouder kreeg bijval van coalitiepartijen GroenLinks en D66. “Hij heeft het zorgvuldig gedaan. In 2019 vroeg hij om ruimte, die hebben we hem gegeven”, zei GroenLinks fractievoorzitter Albert Deuzeman. Opvallend was dat coalitiepartij VVD graag een andere handelswijze van de wethouder had gezien. “De insteek had anders gemoeten”, zei VVD-raadslid Sjoerd van den Dool in commissievergadering. “Je zou het proces breder moeten beginnen. Dus eerst over wat wij willen met het pand en dan pas kijken naar al dan niet verkopen.”

Het raadsbesluit over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis stond gepland voor de raadsvergadering van 16 juli, maar is uitgesteld en wordt waarschijnlijk over de zomer heen getild. Het college komt eind deze week met een brief over de verdere gang van zaken.

Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×