Het Werninkterrein tussen Rail en Rijn moet een flinke nieuwe woonwijk worden met zeshonderd huizen en appartementen. (Foto: Chris de Waard).

Van Werninkterrein tot Mors aan de Rijn door nieuwe tunnel

Om van het Werninkterrein een fijne leefbare en groene woonwijk te maken, is een tweede ontsluitingsweg een absolute voorwaarde. Een tunnel onder het spoor richting de Mors is daarbij waarschijnlijk de beste optie. Alternatieven zijn een brug over de Rijn naar de Haagweg of een veerpont. Dat laatste is alleen een echte optie als de wijk autovrij wordt.

De in- en uitgang aan de Amphoraweg is in elk geval volstrekt onvoldoende voor de afwikkeling van al het extra verkeer als het gebied bewoond gaat worden. Hoe het gebied het beste ontsloten kan worden, wordt nu onderzocht.

Een tunnel onder het spoor door is al vaker geopperd, maar werd in het verleden als ’te duur’ weer afgeserveerd Het is echter de enige oplossing die niet alleen zorgt voor de broodnodige extra ontsluiting van het gebied tussen ‘Rijn en Rail’, maar ook bijkomende voordelen heeft.

Zo zorgt een tunnel er voor dat het kwakkelende wijkwinkelcentrum Diamantplein er extra klandizie bijkrijgt en er bovendien komt de Hoge Mors dankzij zo’n directe verbinding naar de Rijn aan het water te liggen. En een Mors aan de Rijn zien ook bewoners van die wijk wel zitten, zo bleek uit een enquête die de gemeente in de buurt hield. Als nadeel bleek uit de planpresentatie dat er door extra verkeersbewegingen mogelijk aanpassingen nodig zijn in de Mors.

Om de verbinding met het water te benadrukken wordt er gespeeld met de gedachte om langs de Rijn haventjes aan te leggen voor boten en een boulevard met allerlei voorzieningen. Ook de mogelijkheid van een stadsstrand wordt nadrukkelijk opengehouden.

De ontsluiting van het gebied is dus ingewikkeld en alle opties zijn erg duur. Dat geld moet bij voorkeur worden terugverdiend door het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Voor het Werninkterrein is de maximum bouwhoogte vijftig meter. Met circa zeshonderd woningen, dat aantal noemt ontwikkelaar ABB uit Sliedrecht, in een doorrekening voor het gebied. Dat aantal is nodig voor een rendabele ontwikkeling van het gebied. Die gaat volgens eerdere berekeningen een slordige twintig miljoen euro kosten.

Nog meer woningen in het gebied bouwen, kan volgens de Leidse ambtenarij niet. Dat bleek dinsdagavond tijdens een presentatie voor raadsleden. “Dan wordt het ‘Manhattan aan de Rijn’ zo kregen de leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkelingen te horen. Niet zozeer de hoogte van de nieuwbouw is het probleem, maar de hogere dichtheid. Die gaat bij hogere aantallen woningen ten koste van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Er is nog geen sluitend kostenplaatje voor de ontwikkeling van het gebied. Dat heeft te maken met politieke keuzes. Als er bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen worden gebouwd, dertig procent geldt als politieke afspraak bij nieuwbouwprojecten, daalt het tekort van enkele miljoenen naar enkele tonnen. Of de raad die verleiding weet te weerstaan, wordt later dit jaar duidelijk als er definitief keuzes gemaakt moeten worden.

Een wens waar de raad niet op moet wachten is een extra ontsluiting per spoor. D66 ziet graag een lightrail station ter hoogte van het Werninkterrein, maar dat is een proces van lange adem. Hoe het Werninkterrein als woonwijk gaat heten, is trouwens ook nog een vraag die voorligt. Enkele suggesties waar de raadsleden dinsdagavond mee kwamen zijn Betondorp, Morseiland, Rijnzicht, en De Rijnbocht.

Leiden Maatschappij Politiek Werninkterrein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×