Bewoner Loek van der Zeeuw bij de nieuwe fietsrotonde. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Bewoners komen met oude oplossing voor nieuwe onveilige fietsrotonde: "Maak het alsnog 30 kilometer"

Het zou een veiligere kruising moeten worden, maar na drie ongelukken in korte tijd lijkt het tegendeel waar te zijn. Over de nieuwe fietsrotonde op de hoek van de Koninginnelaan en de Herenstraat is nu veel commotie. Ophef die er al was voordat het kruispunt werd vernieuwd. De wens van bewoners was om van de gehele Herenstraat een dertig kilometer-zone te maken. Die oude wens is volgens sommige bewoners nu de oplossing voor de onveilige fietsrotonde.

Deze zomer ging de kruising Herenstraat-Koninginnelaan-Leuvenstraat op de schop. Bij het kruispunt kwam een fietsrotonde die fietsers bij het oversteken altijd voorrang geeft. Dat zou de verkeerssituatie veiliger moeten maken, maar dat bleek niet het geval. Sinds de oplevering halverwege juni zijn er al drie aanrijdingen geweest. Volgens verkeersdeskundige Boudewijn Leeuwenburgh van advies bureau LB Mobility Management komt dat doordat de automobilisten de fietsers niet zien. “De fietsers zitten in de dode hoek, terwijl ze juist harder rijden omdat ze voorrang hebben en zich veiliger voelen”, zei Leeuwenburgh eerder. Daarnaast is het volgens Leeuwenburgh een probleem dat de doorgaande weg is geasfalteerd. “Dat wekt de suggestie dat je door kunt rijden.”

Pamfletten en petitie
Onder bewoners van de Herenstraat speelde de discussie over de veiligheid van de weg al langer. Bewoners die tussen het spoor en de eerder genoemde kruising wonen richtten in 2017 ‘de Actiegroep Herenstraat 30km‘ op. Er werd volgens hen te hard gereden waardoor de straat onveilig zou zijn voor de vele kinderen, ouderen en huisdieren die er wonen. Omdat er destijds al plannen waren voor de aanleg van de fietsrotonde vond de actiegroep het een goed moment om aandacht te vragen voor hun wens van maximaal dertig kilometer per uur. Het actiecomité verspreidde pamfletten die bewoners voor de ramen hingen en bood een breed gesteunde petitie aan in de gemeenteraad. De groep kreeg steun van onder meer de PvdA, PvdD en ChristenUnie. De VVD was tegen een dertig kilometerzone en andere partijen waren neutraal.

Een jaar later kregen de bewoners te horen dat het inrichten van een dertig kilometer zone voor hun deel van de Herenstraat geen optie was omdat het een ontsluitingsweg is. “Met een inrichting als 30 km/u weg kan de Herenstraat maar een beperkte hoeveelheid verkeer op een veilige manier verwerken”, schreef toenmalig verkeerswethouder Robbert Strijk (D66) aan de bewoners die teleurgesteld en boos reageerden. Wel werd het zuidelijk deel van de Herenstraat veiliger gemaakt tijdens de herinrichting. Met name het punt vlak voor het spoor bij de kruising Herenstraat-Andries Schotkade-Kastanjekade is verbeterd volgens de bewoners van de actiegroep.

Woordvoerder van ‘de Actiegroep Herenstraat 30km’ Loek van der Zeeuw heeft gemengde gevoelens over het vernieuwde deel van de Herenstraat. “Ik ben heel blij met hoe de situatie voor mijn deur is geworden”, zegt Van der Zeeuw die vanuit zijn raam de spoorweg overgang kan zien. Onder meer de wegversmallingen, vluchtheuvels en het ‘niet stilstaan vak’ stemmen hem tevreden. Aan de andere kant valt hem de nieuwe fietsrotonde op de hoek met de Koninginnelaan tegen. “De auto’s rijden er gewoon te hard”, aldus Van der Zeeuw.

Gevaren niet gezien
Dat het nieuwe kruispunt zo onveilig zou worden zagen de bewoners niet aankomen. Op inloopavonden waar bewoners konden meepraten over de schetsontwerpen waren zij nog erg positief. Van der Zeeuw noemde het tegenover Sleutelstad zelfs ‘een stap vooruit’. Als hij er op terugkijkt zegt hij de gevaren niet zo gezien te hebben geeft hij toe. “Als ik dit geweten had, was ik tegen geweest.” Datzelfde geldt voor andere buurtbewoners.

Nu heeft Van der Zeeuw meerdere oplossingen voor de onveilige fietsrotonde. Zo zou hij de oversteek van het fietspad verder naar achter leggen zodat auto’s meer tijd hebben om de overstekende fietsers te zien. Een andere oplossing die hij aandraagt is om waarschuwingsborden neer te zetten zodat auto’s op de hoogte zijn van de verkeerssituatie. “Doe iets met lichtjes. Dat er iets gaat knipperen als er een auto aan komt rijden”, aldus Van der Zeeuw. Maar de simpelste oplossing voor het vernieuwde kruispunt is toch de maximumsnelheid verlagen naar dertig kilometer per uur. “Nu rijden ze soms zeventig kilometer per uur. Als je de maximumsnelheid op dertig kilometer per uur zet, rijden ze vijftig”, aldus de bewoner van de Herenstraat. Hij hoopt dat de gemeente snel de maximumsnelheid gaat verlagen.

Of er daadwerkelijk op korte termijn iets gaat veranderen aan de verkeerssituatie in de Herenstraat is niet duidelijk. Verantwoordelijk wethouder Ashley North (GroenLinks) is nog met vakantie en zijn woordvoerder laat weten ‘de situatie nauwlettend in de gaten te houden’. “De aanleiding van de aanrijdingen is bij ons niet bekend. Om die reden en op basis van de korte periode dat de rotonde er nu ligt is hier op dit moment nog geen analyse van gemaakt. Mochten aanpassingen wenselijk zijn dan worden die op termijn uitgevoerd”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Advertentie

Economie Leiden Fietsrotonde Herenstraat herenstraat30km


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×