De Leidse huisarts Jeroen Birnie heeft woensdagmiddag 2.017 handtekeningen overhandigd aan raadsgriffier Gerald van Leiden. (Foto's: Chris de Waard).

Inleidend referendumverzoek Roomburgerpark ingediend met duizenden handtekeningen

Huisarts Jeroen Birnie uit de Professorenwijk heeft woensdagmiddag 2.017 handtekeningen ingeleverd bij de gemeente Leiden. Bijna drie keer zoveel als de benodigde 750 steunbetuigingen voor een inleidend referendumverzoek, zoals de eerste fase van het proces heet. Griffier Gerald van Leiden nam de handtekeningen in ontvangst.

De gemeente gaat nu onderzoeken of er tenminste 750 geldige handtekeningen zijn ingeleverd. Zodra dat is vastgesteld, moet de gemeenteraad vaststellen of het onderwerp, het gemeentelijke herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark, ‘referendabel’ is. Naar verwachting is dat het geval.

Jeroen Birnie en Gerald van Leiden over het inleidende referendumverzoek.

Op 10 november bespreekt de de Leidse gemeenteraad het collegevoorstel voor de herinrichting van het Roomburgerpark. Het gaat daarbij om de aanleg van een vierde hockeyveld voor de Leidse Hockeyclub Roomburg  in combinatie met de vergroening van de omliggende straten. Een meerderheid van de raad steunt die plannen, maar een besluit wordt er door het inleidende referendumverzoek echter niet genomen. Wel eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen die avond worden vastgesteld.

De stemming over het eventueel gewijzigde voorstel vindt pas plaats nadat het referendum is gehouden, of na zes weken als er onvoldoende handtekeningen binnenkomen om de volksraadpleging daadwerkelijk te laten houden. Daarvoor zijn 5.000 ondersteunende handtekeningen nodig. Die kunnen inwoners van Leiden online zetten via DigiD of op een aantal nog vast te stellen plekken in de stad.

De ruim 2.000 handtekeningen werden in bundeltjes van honderd ingeleverd bij de griffie.

Voor het referendum kan worden gehouden, moeten er niet alleen voldoende handtekeningen bij de gemeente binnenkomen, ook de referendumvraag moet worden vastgesteld. Dat wordt waarschijnlijk een vrij formele formulering. Bijvoorbeeld: ‘Bent u voor of tegen het Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark‘. Het is dan aan de voor- en tegenstanders om via eigen acties de stad nader te informeren over de inhoud van dat plan.

Leiden Maatschappij Politiek Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×