Gemeente en Referendumkamer bakkeleien over moment Roomburgreferendum

De aanvraag voor een referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark kan naar de volgende fase. Voor het ‘inleidend referendumverzoek’ moesten 750 geldige handtekeningen worden ingeleverd. De initiatiefnemers verzamelden er meer liefst 2.022 en daarvan tellen er 1.939 ook echt mee. Ruim voldoende dus. Maar het stadsbestuur wil de eventuele volksraadpleging pas houden als de definitieve plannen klaar zijn. Dat is na de zomer van 2021.

In het zogeheten ‘kaderbesluit’ voor de herinrichting van het park zijn de plannen namelijk verder uitgewerkt. De compensatie van groen bijvoorbeeld, de precieze inrichting van het plein van de Lorentzschool, een autoluw deel van de Van Vollenhovenkade en de plek die ‘spelen’ en ‘ontmoeten’ krijgen. “Het huidige inrichtingsvoorstel is nog een schetsontwerp, in de volgende fase ligt er een compleet ontwerp. Het biedt ook de mensen die wellicht wat verder van dit vraagstuk afstaan een compleet beeld op basis waarvan zij zich kunnen uitspreken”, aldus het college.

Geen uitstel referendum
De Referendumkamer ziet niks in het door de gemeente voorgestelde uitstel. Die wil eerst afwachten of de initiatiefnemers onder leiding van huisarts Jeroen Birnie er in de nu volgende fase in slagen om voldoende steun te krijgen voor het houden van het referendum. Daarvoor moeten 5.000 mensen hun handtekening zetten.

Het risico bestaat dat een referendum in een later stadium helemaal niet meer mogelijk is. In de Leidse Referendumverordening staat namelijk dat ‘een referendumverzoek wordt afgewezen als over het betreffende onderwerp of voorstel al eerder een referendum mogelijk was geweest’. En dat speelt hier, omdat nu een referendum kan worden gehouden over het conceptraadsbesluit. Dat is ook wat de indieners willen.

Op 10 november behandelt de Leidse gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Herinrichting Wijksportpark Roomburgerpark’ van het college. Daarbij wordt het onderwerp inhoudelijk helemaal behandeld en ook stemt de raad over eventuele wijzigingsvoorstellen die worden ingediend. Daarna is duidelijk hoe het gewijzigde plan er precies uitziet. De stemming daarover wordt vervolgens uitgesteld tot na het eventuele referendum.

De Referendumkamer heeft nog een reden om geen uitstel te willen voor het referendum. Het kan nu vrijwel zeker gelijktijdig worden gehouden met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Dat is goedkoper en ook organisatorisch makkelijker te regelen.

Leiden Maatschappij Politiek Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×