Ook de komende jaren worden veel onderwijsgebouwen opgeknapt of vervangen. (Foto: Chris de Waard).

24 miljoen euro extra voor Leidse onderwijshuisvesting

De gemeente Leiden trekt 24 miljoen euro extra uit voor onderwijshuisvesting. Dat komt bovenop de ruim 40 miljoen die aan het begin van deze collegeperiode al voor dat doel was opgenomen in de Leidse meerjarenbegroting. De extra miljoenen zijn voor nieuwbouw, renovatie en vernieuwbouw in de periode tot 2026.

Voor de jaren 2027 tot en met 2032 is de gemeente nog op zoek naar zo’n 55 miljoen euro, maar daarover hoeft nu nog geen besluitvorming plaats te vinden. Vernieuwbouw is een vergaande renovatie die bij oudere gebouwen nodig is om ze klimaatneutraal te maken. Dat is een eis die vanaf volgend jaar geldt voor nieuwe en gerenoveerde onderwijsgebouwen.

Wethouder Paul Dirkse vertelt  in Nieuws071 op Sleutelstad Radio en Televisie over de vele extra miljoenen voor onderwijshuisvesting.

In Leiden staan 69 schoolgebouwen waarvoor de gemeente samen met de schoolbesturen verantwoordelijk is. Het gaat daarbij om scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijsgebouwen staat welke scholen wanneer aan de beurt zijn. De komende jaren is dat onder meer het Vlietland College waar nieuwbouw komt. De school maakt tijdens de bouw gebruik van de als wissellocatie aangewezen school aan de Vijf Meilaan waar de afgelopen tijd het VMBO Boerhaave zat. Die school is inmiddels in de nieuwbouw aan de Boerhaavelaan getrokken.

In totaal worden tot 2026 negen Leidse schoolgebouwen aangepakt. Dat zijn de wissellocatie aan de Vijf Meilaan, het huidige schoolgebouw van het Leonardo College aan de Noachstraat dat ook als wissellocatie dienst gaat doen, onder meer voor de internationale schakelklas van het Da Vinci College. Ook de Lucas van Leydenschool aan de Vliet verhuist tijdelijk naar de Noachstraat. Het gebouw aan de Vliet wordt vernieuwbouwd. In de Stevenshof staat de Zwaluw voor de komende jaren in de plannen en in de Mors de Weerklank.  In Leiden Noord wordt het gebouw van het Mareland aangepakt. Ook krijgt Leiden twee nieuwe basisscholen. Eentje in de Mors en een in Noord. Dat heeft te maken met de toename van het aantal inwoners.

 

 

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×