(Archieffoto: Gemeente Oegstgeest).

Energiek Poelgeest krijgt meer provinciale subsidie voor warmtenet

Coöperatie Energiek Poelgeest krijgt ongeveer 15.000 euro van de provincie Zuid-Holland om verder onderzoek te doen naar hun warmte-uit-waterproject. Het bewonersinitiatief gaat het geld gebruiken om de circa 1.000 huishoudens in de wijk Poelgeest de komende tijd verder te betrekken bij de plannen om energie op te wekken uit water.

Vorig jaar liet Energiek Poelgeest, ook met financiële steun van de provincie, onderzoeken of het mogelijk is om de wijk Poelgeest duurzaam te verwarmen met warmte uit water, ook wel aquathermie genoemd. De gemeenten Oegstgeest en Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Vattenfall werkten mee aan dat onderzoek. De conclusie was positief: zowel het oppervlaktewater in de buurt, als de rioolwaterzuivering bieden voldoende warmte om de huizen in de wijk duurzaam te verwarmen.

De opgave is nu om wijkbewoners te betrekken bij de plannen. Na een eerste reeks buurtgesprekken hebben zich al geïnteresseerden aangemeld om actief te worden in het project, laat voorzitter Peter van Schie van de onlangs opgerichte coöperatie weten. Wijkbewoners kunnen lid worden van dat initiatief, zodat het makkelijker wordt om de plannen straks voor te leggen aan de buurt. Met een coöperatie kunnen op termijn ook de rol en de zeggenschap van bewoners in het warmtesysteem goed geregeld worden.

Vattenfall
Een deel van de provinciale subsidie wordt gebruikt om uit te zoeken hoe de eigenaar van het warmtenet in de wijk, energieleverancier Vattenfall, en Energiek Poelgeest kunnen samenwerken aan het project. Of de gemeente Oegstgeest en het Hoogheemraadschap van Rijnland zich verder willen verbinden aan het project, weet Van Schie nog niet. “Maar deze subsidie is een grote opsteker. Het laat zien dat de provincie vertrouwen heeft in het project dat wij aan het uitvoeren zijn.”

Van Schie hoopt dat halverwege 2021 duidelijk is wat de beste keuze is om verder uit te werken: warmte uit oppervlaktewater of uit de rioolwaterzuivering. Voorwaarde is dat Vattenfall betrokken blijft bij het project, aangezien dat bedrijf gaat over de warmtelevering aan de wijk.

Advertentie

Duurzaamheid Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×