(Archieffoto: Chris de Waard).

Bomenbond wil meer tijd voor reactie op nieuw bomenbeleid

Er moet meer tijd komen om voor een reactie op de nieuwe Leidse Bomenverordening. Dat schrijft de Bomenbond Rijnland in een brief aan verantwoordelijk wethouder Ashley North. Het nieuwe beleid is vrij complex, stellen de opstellers van de brief, en daarnaast liet de Rekenkamercommissie zich er onlangs ook kritisch over uit. “Dat willen wij nog in onze inspraak verwerken.”

Normaal gesproken is er zes weken de tijd om een reactie te geven op nieuw beleid van de gemeente. In dit geval betekent dat dat de deadline op 4 maart is. Voor de Bomenbond en zes medeondertekenaars komt die datum echter te snel. “Wij vragen u daarom om deze inspraaktermijn met zes weken te verlengen.” Als reden wordt onder meer gegeven dat het om een juridisch complex document gaat.

Maar wellicht nog belangrijker is het onlangs verschenen rapport van de Rekenkamercommissie over de werking van het Bomenfonds. “De impact hiervan op de Bomenverordening willen we goed begrijpen en in onze inspraak verwerken”, schrijft Bomenbondvoorzitter Arjen Korevaar. Hij wil ook een rapport van de Leidse Milieuraad dat hierover binnenkort wordt verwacht nog afwachten en in zijn reactie verwerken.

Uitstel commissie
De brief is meeondertekend door de Vrienden van het Roomburgerpark, Stichting Groen Cronesteyn, Stans Bomencursus, botanisch curator van het Singelpark Rinny Kooi, wijkambassadeur duurzaamheid Wilma Griethuizen en natuurgids Merenwijk Ant Brandenburg. Als het uiteindelijk niet mogelijk blijkt om deĀ  inspraaktermijn te verlengen, willen de zeven vertegenwoordigers dat de bespreking van het nieuwe beleid in de gemeenteraad wordt uitgesteld.

De behandeling van de ‘Groene Norm’ staat nu gepland voor de commissie in april, maar zou dan kunnen worden verplaatst naar mei. “Op die manier wordt ons extra tijd gegund om ons goed voor te bereiden op het inspreken in de commissievergadering.”

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×