Projectgebied waar de vier woontorens moeten verrijzen. (Archieffoto: Gemeente Leiden).

Onvrede over woontorens Vondelkwartier blijft: 'Er wordt geïnformeerd, niet geparticipeerd'

‘Somber’, ‘bezorgd’, ‘roofhoogbouw’. Deelnemers aan de digitale bewonersavond over de woontorens in het Vondelkwartier zijn nog steeds niet blij met de bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft een aantal aanpassingen gedaan aan het ontwerp, maar het blijkt niet genoeg. “We hebben nog niet wat we willen”, zegt bewoner Bart Hendriks.

Er heerst al langer onvrede over de geplande woontorens aan de Vondellaan. Uit een enquête bleek driekwart van de omwonenden zich zorgen te maken over de hoogte (maximaal zeventig meter) van de woningen. Gevreesd wordt voor de schaduw die dat met zich meebrengt. Het actiecomité ‘SOS Mors’ organiseerde daarom een verlichtingsprotest in december vorig jaar. Twee krachtige lichtbundels gaven symbolisch de beoogde hoogte aan. Ook kwam de bewonersgroep met een alternatief plan.

December 2020. Wijkbewoners voeren actie tegen de in hun ogen extreme hoogbouw in de Mors. (Foto: Chris de Waard).

Zoetermeer
Een paar maanden later zijn de plannen op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste verandering is dat de hoogteaccenten van de toren meer aan de kant van de Plesmanlaan komen. Dat moet zorgen voor minder schaduw in de Lage Mors. De hoogte van zeventig meter blijft. “Want, lager betekent dat je weer je dikker moet gaan bouwen om hetzelfde aantal woningen te realiseren”, zei landschapsarchitect Richard Koek.

‘Informatief’, ‘nuttig’, ‘nieuwsgierig’. Hoewel er na afloop ook positieve reacties waren op de bewonersavond, bleef voor de meeste de hoogte van de gebouwen een heikel punt. “Zou je zo’n ding in je eigen achtertuin willen? Dacht ik al”, “Hiermee wordt de ziel (het historisch karakter) van onze stad weggenomen. Is het een optie om dit bouwplan te creëren ver buiten de rand van Leiden?”, en “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Leiden niet een ‘Zoetermeer-karakter’ krijgt?”

Eenrichtingsverkeer
Bart Hendriks heeft ook zijn bedenkingen over het plan. “Laat ik voorop stellen dat we niet tegen het bouwen van woningen an sich zijn”, zegt hij. Maar volgens hem gebeurt er te weinig met de ideeën van de bewoners. “Je kunt op zijn minst serieus kijken naar een alternatief met minstens evenveel woningen en een beter stedenbouwkundig plan.” Hendriks ziet de bewonersavond dan ook als eenrichtingsverkeer. “Er wordt geïnformeerd en niet geparticipeerd. Van het ophalen van ideeën en suggesties is veel te weinig sprake geweest.”

Projectontwikkelaar FSD gaat in mei/juni en in september nieuwe bewonersavonden organiseren. “We zijn de plannen verder aan het uitwerken en ik kom graag bij de bewoners terug”, laat Fransje Sprunken namens de projectontwikkelaar weten. Grote veranderingen aan de voorgenomen woningen sluit ze uit. “Nee ik ga de toren niet weghalen. Dat past niet in onze businesscase en bovendien realiseren we dan niet het beoogde aantal woningen.” Volgens de planning van de ontwikkelaar begint de bouw in 2023 en zullen de woningen twee jaar daarna opgeleverd worden.

Het gebied met onder meer de ijsbaan en garagebedrijven Mercedes-Benz en Motorhuis bij de kruising met de Plesmanlaan, dat de gemeente tot ‘Vondelkwartier’ doopte, moet volgens de gemeente een schakel tussen De Mors en het station worden. De twee hoogste woontorens, die maximaal 70 en 50 meter hoog mogen worden, komen aan de kant van de Plesmanlaan waar nog geen woningbouw staat. Aan de kant van de bestaande woningen in de Lage Mors, langs het spoor, moeten de twee laagste torens, van maximaal 40 en 30 meter hoog, komen. Het moet zorgen voor zo’n 550 woningen.

Leiden Maatschappij Vondel en de Zwaan


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×