Gemeente verklaart alle bezwaren tegen nieuwe studententoren ‘ongegrond’

In het nieuwe Schilperoortpark komt tot ongenoegen van omwonenden een nieuwe studententoren. De wijkvereniging van het Houtkwartier heeft samen met verschillende bewoners alles geprobeerd om de bouw van de donkergrijze flat van DUWO te voorkomen. Tevergeefs, want de gemeente vindt alle bezwaren ongegrond. De bouw is inmiddels gestart.

“We zijn op geen enkele manier betrokken en hebben ons nooit gehoord gevoeld”, vertelt Wim Scholten, voorzitter van wijkvereniging Houtkwartier. Hij was oplettend toen in mei 2020 de aanvraag voor de vergunning werd gepubliceerd op de website van de gemeente. “Ik heb toen gelijk een conceptbezwaar ingediend bij de gemeente, wat de basis was voor vijf andere bezwaren met negentig handtekeningen. We hebben daar nooit reactie op gekregen.”

Het bezwaarschrift dat Scholten in mei indiende bestond uit dertien kritiekpunten. Hij zag onder andere dat de toren qua breedte en parkeerplekken afweek van het bestemmingsplan, hij vond het horizonvervuiling en vond dat er te veel schaduw bij omliggende huizen zou ontstaan. De gemeente geeft aan dat een bezwaar op een vergunningsaanvraag geen bezwaar is maar een ‘zienswijze’, maar dat zij ook geen zienswijze van de heer Scholten hebben ontvangen. De gemeente zegt wel gereageerd te hebben op de zienswijzen die zij wel hebben ontvangen.

Door het ontbreken van nieuwe handtekeningen werden de bezwaren beschouwd als afkomstig van individuen en niet van ‘de omwonenden’

In augustus 2020 werd de vergunning verleend aan DUWO, waarna er een nieuw bezwaarproces kon beginnen. Alle indieners van ‘zienswijzen’ deden dit in september, maar verzamelden niet nogmaals de handtekeningen van de directe omwonenden. “We kregen hier in november eerst reactie op van de advocaten van DUWO en in februari van het nieuwe jaar pas van de gemeente”, zegt Scholten. “Het hele proces en de verdere behandeling ging op de formele tour. Door het ontbreken van nieuwe handtekeningen werden de bezwaren beschouwd als afkomstig van individuen en niet van ‘de omwonenden’.”

De advocaten van DUWO weerleggen elk van de dertien bezwaarpunten. De komst van de schaduw is irrelevant want het mag volgens de wetten, het participatieproces is via de regels gegaan en ook de sombere uitstraling voldoet aan alle voorschriften. Daar waar de toren afwijkt van het bestemmingsplan, mag het ook afwijken. Zo wordt het gebouw negen procent breder en kunnen de bewoners ergens anders parkeren.

Verstoppertje spelen
Scholten vindt het jammer dat de gemeente zich verstopt achter het bestemmingsplan uit 2012. “Toentertijd hielden we dat niet goed in de gaten”, zegt Scholten. “We hebben er toen niks van gezegd en nieuwe bewoners hebben nooit de kans gehad om er iets over te zeggen. Die krijgen nu ook dat zwarte monster in hun achtertuin.”

De gemeente en DUWO geven aan dat het bestemmingsplan voor iedereen beschikbaar was voor inzage en bezwaar. Wie er later een huis kocht of een huurcontract tekende kon ook weten dat er een bestemmingsplan voor een woontoren was. De gemeente is dan ook verplicht om de vergunning te verlenen wanneer deze aan het bestemmingsplan voldoet.

Er werd mij eerst verteld dat mijn bezwaar te laat was ingediend. Ik heb ter plekke laten zien dat dit niet het geval was.

Het plan voor de woontoren wijkt op een belangrijk punt af van het bestemmingsplan: parkeren. Voor een studentenflat is er een parkeerplaats nodig per tien studenten, dus voor deze toren 29. De ruimte voor een parkeerplaats is er niet. In overleg met de gemeente werd het plan toch goedgekeurd omdat er genoeg parkeerplekken zouden zijn binnen 400 meter rond de nieuwe toren. Ook hiertegen dienden omwonenden bezwaar in.

Omdat dit een relatief gegrond punt van bezwaar was, is er een informele hoorzitting georganiseerd door de gemeente. “Er werd mij eerst verteld dat mijn bezwaar te laat was ingediend”, vertelt Scholten. “Ik heb ter plekke laten zien dat dit niet het geval was. In dit hele proces zijn meerdere zienswijzes en bezwaren zoekgeraakt bij de gemeente. Daarbij werd mij verteld dat de afwijking van het plan rechtmatig was. Er is volgens hen nog geen probleem, dus kwam er ook geen oplossing. Het was ‘slechts’ een mogelijk toekomstig probleem.”

Rechter
“We voelen ons compleet aan de kant geschoven”, zegt Scholten concluderend. “Het gaat hier niet om de bouw van een schuurtje, het gaat om een kolossaal gebouw. Er is niet ingegaan op verzoeken om te overleggen en er is verscholen achter wetten, regeltjes en het advocatenbureau van DUWO. Het enige wat we nog kunnen doen is naar de rechter en de Hoge Raad, maar dat zal te veel tijd en geld kosten en waarschijnlijk tot niks leiden.”

In een reactie geeft de gemeente aan dat alle bezwaren in behandeling zijn genomen en de omwonenden op de juiste manier zijn geïnformeerd (via een bericht in de online Stadskrant). Daarbij zegt de gemeente geen verplichting te hebben bewoners op andere wijze te informeren. De commissie bezwaarschriften heeft alle ingekomen bezwaren beoordeeld en ongegrond verklaard.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×