(Foto: LKV Crescendo).

Leiden bouwt internationale basisschool op Crescendo-terrein in de Mors

Het terrein van korfbalclub Crescendo die er eerder dit jaar de brui aan gaf en zichzelf ophief, is door de gemeente Leiden gekozen als definitieve locatie voor een tijdelijke vestiging van een internationaal georiënteerde basisschool (igbo). Onderwijskoepel PROO gaat die school het komende jaar opzetten als internationale tak van de openbare basisschool Woutertje Pieterse.

Chris de Waard in gesprek met de Leidse onderwijswethouder Paul Dirkse over de komst van een internationale basisschool.

Schrijnend tekort aan internationaal basisonderwijs
Er is in de regio een groot tekort aan internationaal basisonderwijs. Alleen in Leiderdorp is een openbare basisschool die internationaal onderwijs aanbiedt, de Elckerlyc, maar die heeft een wachtlijst van meer dan honderd leerlingen. Dat gebrek heeft ook z’n weerslag op de groei van bijvoorbeeld het Leiden Bio Science Park. Werknemers die interesse hebben in een baan in het ‘innovatiedistrict’ zoals de gemeente het tegenwoordig omschrijft, kijken toch als eerste naar voorzieningen zoals een plek waar hun kinderen naar school kunnen. En voor zo’n plek kunnen ze nu alleen buiten onze regio terecht.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein aan de Saffierstraat aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe internationale basisschool. Onderzoek toont aan dat er in de Leidse regio behoefte is aan internationaal georiënteerd basisonderwijs. Niet alleen voor kinderen van expats, maar ook kinderen van Nederlandse ouders die terugkeren uit het buitenland en beter op hun plek zijn in een internationaal georiënteerde school.

IJsbrand Terppstra in gesprek met burgemeester Jaensch van Oegstgeest over de vestiging van een internationale basisschool in Leiden.

Oegstgeest voorlopig afgevallen
Leiden trok de afgelopen periode samen op met de gemeente Oegstgeest. In beide gemeenten bleef één locatie over. Een bestaand gebouw aan de Kasteellaan bij landgoed Endegeest en het voormalige korfbalterrein aan de Saffierstraat in de Hoge Mors Uiteindelijk is de keuze op Leiden gevallen. Oegstgeest kan momenteel geen geld vrij maken voor de nieuwe internationale school.

Mors-locatie voor vijf a tien jaar
De plek in de Mors is tijdelijk. Wethouder Dirkse (onderwijs) gaat uit van een periode van vijf tot tien jaar voor een school met acht lokalen die wordt gerealiseerd met kant-en-klare verplaatsbare klaslokalen. In de tussentijd moet een definitieve locatie worden gevonden. Die ligt bij voorkeur op of vlak naast het Bio Science Park. Of dat in het Leidse deel is of op grondgebied van Oegstgeest wordt over een jaar of vijf bekeken.

Financiering
Burgemeester Jaensch van de Leidse buurgemeente sluit niet uit dat de school dan naar zijn dorp komt, maar ook Leiden blijft dan ook volgens hem nadrukkelijk in beeld als permanente vestigingsplaats voor de school waar Leiden vooralsnog de kosten voor gaat dragen. “Dat is ook zo geregeld,” zegt Jaensch. “De bekostiging van de rijksoverheid via het gemeentefonds gaat naar de gemeente waar de school staat.”

Wethouder met de pet rond
Hoewel de bekostiging van het onderwijs wordt betaald door het rijk, geldt dat niet voor de onderwijshuisvesting. “Daarvoor zijn we als gemeente aan zet,” zegt Dirkse die daarom in de regio met de pet rond wil gaat. “Het zijn tenslotte niet allemaal kinderen die in Leiden wonen.”

Leiden Oegstgeest Onderwijs Politiek Regio Crescendo-terrein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×