(Foto: Chris de Waard).

Leiden schuift voor bijna 20 miljoen aan uitgaven door

Door de coronacrisis is Leiden in 2020 niet in de financiële problemen gekomen. Wel stagneerden tal van projecten waardoor de gemeente op het eerste gezicht het astronomische bedrag van 19,4 miljoen euro overhoudt. Als alle projecten die zijn doorgeschoven alsnog zijn uitgevoerd is het overschot een stuk lager. Dan is de plus nog maar 1,3 miljoen en op een begroting van meer dan 500 miljoen is dat klein bier.

Chris de Waard sprak met wethouder Paul Dirkse van financiën over het financiële verslag over 2020 en ook over de Kaderbrief waarin het college vooruitkijkt naar de inkomsten en uitgaven in de komende vier jaar.

Naast de jaarrekening over 2020 overhandigde wethouder Dirkse donderdagavond ook de Kaderbrief aan plaatsvervangend voorzitter Walter van Peijpe van de Leidse gemeenteraad. In dat stuk staat wat de gemeente de komende jaren van plan is en wat dat kost. Ook bezuinigingen en taakstellingen zijn erin opgenomen. Het stuk wordt de komende weken in alle raadscommissie ontleed en vervolgens moet de raad de meerjarenbegroting half juli al dan niet gewijzigd vaststellen.

Of er veel gewijzigd zal worden, zal moeten blijken, maar dat is niet de verwachting. De coalitie steunt de financiële koers van het college immers al jaren, dus de oppositie zal naar verwachting geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Wel zal de kritiek wederom fors zijn. Al was het maar omdat de schuldpositie van de gemeente de komende jaren nog verder verslechterd. Maar daarop blijven hameren is scorebordjournalistiek, vindt Dirkse. Of scorebordpolitiek.

Schuldquote
“We kunnen het er voor de vierde keer over hebben, maar we hebben er gewoon een goed verhaal bij.” Dirkse doelt daarbij op de enorme berg plannen dat momenteel in uitvoering is of komt. “Mensen zien in de stad iedere dag waar we mee bezig zijn.” Hoewel de waarschuwing over de verder oplopende schuld ook door het college wel in de Kaderbrief wordt genoemd, maakt Dirkse zich daar geen enkele zorgen over. “Het is nog steeds zo dat we rekenen met een rente van drie procent op de leningen die we afsluiten. En de afgelopen periode lenen we in praktijk voor een half procent. De laatste lening die we aangingen, met een looptijd van twintig jaar, had zelfs een negatieve rente. Dus voorlopig kan iedereen rustig slapen.”

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×