(Video: Robbert Beurse).

Zoeterwoude gebruikt financiële reserves om gezond te blijven

De miljoenen euro’s die de gemeente Zoeterwoude jarenlang overhield en in de reserves stortte, zijn de komende jaren hard nodig om financiële problemen te voorkomen. Dat blijkt uit ‘De Staat van Zoeterwoude’, een 62 pagina’s tellend document waarin het college vooruitblikt op de komende jaren. Wethouder financiën Ton de Gans presenteert de plannen morgenavond aan de gemeenteraad.

De wethouder is blij met het zuinige beleid dat zijn gemeente de afgelopen jaren voerde. “Door de positieve resultaten opzij te zetten kunnen we nu een moeilijke periode opvangen”, legt hij uit. Toch waarschuwt De Gans voor teveel optimisme. “Dit is natuurlijk wel een incidentele oplossing. Je kunt het geld maar een keer uit de reserves halen. We verwachten dat Zoeterwoude het, net als de meeste andere gemeenten in Nederland, nog enkele jaren zwaar heeft. Ook wij zullen lastige keuzes moeten maken om financieel gezond te blijven.”

Organisatiescan
Het stadsbestuur wil een deel van de reserves inzetten om het gemeentepersoneel tijdelijk uit te breiden. “We zijn de afgelopen jaren terughoudend met het vragen om extra personeel. Tegelijkertijd wordt er vanuit de gemeente en de regio steeds meer van de ambtenaren gevraagd. Dit zorgt voor een enorme druk. Daar moet iets aan gebeuren”, zegt De Gans. Met een tijdelijke uitbreiding van bijna zes voltijdsbanen en extra budget om personeel in te huren hoopt de wethouder de druk op de medewerkers te verlagen. Een organisatiescan zal uitwijzen welke structurele wijzigingen er op personeelsgebied nodig zijn. “Met de resultaten van die scan willen we toekomstgerichte keuzes maken, uiteraard in overleg met de gemeenteraad.”

De Grote Polder
Bedrijventerrein De Grote Polder moet flink onder handen worden genomen. Het asfalt is aan vervanging toe. Voor de gemeente een reden om direct ook de fietspaden te verhogen en een ondergrondse waterberging aan te leggen. De Gans: “Er rijden daar de hele dag vrachtauto’s. Maar door de komst van de naastgelegen wijk Verde Vista zijn er ook dagelijks flink wat fietsers. Door de fietspaden te verhogen willen we de verkeersveiligheid verbeteren.”

Als de weg toch open ligt wil De Gans direct de waterberging aanpakken. “Dit past binnen het project Klimaatbesteding Zoeterwoude Rijndijk. Op dit moment is er bij warm weer een tekort aan regenwater voor de bomen in het gebied. Door regenwater ondergronds op te vangen en in warme periodes op te pompen, lossen we dit probleem op”, vertelt hij. Zoeterwoude draait niet volledig op voor de kosten van de aanleg van een waterberging. Een derde van de kosten wordt vergoed via de ‘Impulsregeling’ van het Rijk.

Extra containers
Opvallend is het voorstel om extra ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen om kosten te besparen. “Ja dat lijkt gek, maar werkt zo: als een container vol is gaat er een signaal naar de beheerder. Die maakt dan een ronde door het dorp en leegt alle containers. Omdat een aantal containers veel sneller vol is dan de rest, kunnen we flink besparen door op die plekken een extra container neer te zetten. Als deze allebei worden gebruikt, zijn ze minder snel vol”, vertelt De Gans. Een communicatieplan moet ervoor zorgen dat Zoeterwoudenaren hun afval netjes over twee naast elkaar gelegen containers gaan verspreiden en niet pas overstappen op de nieuwe container als de oude vol is.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×