Protest tegen de sloop van de woningen. (Foto: Sleutelstad).

Bewoners stemmen over sloop Doelencomplex, onteigening dreigt

Als de bewoners van de 58 sociale huurwoningen van het Doelencomplex de komende weken massaal tegen de sloop van hun huizen stemmen, werkt woningbouwvereniging De Sleutels niet meer mee aan de plannen van de Universiteit Leiden en de gemeente om op de plek langs de Witte Singel een nieuwe campus te bouwen. Daarmee is het plan echter niet van de baan.

Voor die Humanities Campus, zoals de universiteit de nieuwbouw voor de Faculteit Geesteswetenschappen noemt, moeten de bestaande jaren ’80-woningen worden gesloopt. “Zonde”, zo oordelen veel bewoners die dan ook helemaal niet weg willen. Ook al krijgen ze een vervangende woning aangeboden op een centrale plek in de stad. De gemeente heeft daarvoor vier locaties aangewezen.

Het gaat om de Kaiserstraat waar De Sleutels op de Plexuslocatie nieuwbouw wil plegen, een complex van studentenhuisvester DUWO aan de Waardgracht en de nieuwbouw die verrijst langs de Langegracht op en rond de plek van het Stadsbouwhuis. Een vierde locatie ligt buiten het centrum en wordt door de bewoners daarom sowieso van de hand gewezen. Het gaat daarbij om de Paviusstraat naast het LUMC. Daarnaast hebben de bewoners die te maken krijgen met een gedwongen verhuizing recht op stadsvernieuwingsurgentie en kunnen ook met voorrang op andere woningen reageren.

Draagvlakmeting
Hoewel wettelijk niet nodig, houdt De Sleutels momenteel een draagvlakmeting onder de huurders van het te slopen complex. Als tenminste 70 procent van hen instemt met het sociaal plan dan verkoopt De Sleutels het complex aan de universiteit. Andersom verkoopt de universiteit dan de Plexus-locatie aan De Sleutels. Maar, ook als niet voldoende bewoners voor de plannen stemmen, komt de nieuwe campus er toch.


Directeur van De Sleutels Gerda van den Burg in gesprek met Nieuws071-presentator Gerry van Bakel

In dat geval staakt De Sleutels alle medewerking en worden de woningen onteigend. Dat besloot de gemeente Leiden al eerder. Directeur-bestuurder Gerda van den Berg van De Sleutels verwacht in dat geval dat de alternatieve locaties dan niet beschikbaar komen. De universiteit zal dan niet genegen zijn de plek aan de Kaiserstraat te verkopen en de gemeente is wettelijk niet verplicht om voor de bewoners vervangende huisvesting te regelen.

Op straat
“Maar de gemeente gaat echt geen bewoners op straat zetten”, weet Van den Berg zeker. “Als wij iemand uit huis zetten worden er al raadsvragen gesteld.” Feit is wel dat de huidige bewoners van het Doelencomplex dan minder keus hebben dan als ze wel instemmen met de plannen. Ze voelen zich daardoor onder druk gezet. “Bewoners worden gemanipuleerd om ‘ja’ te stemmen door hen te vertellen dat ze bij onteigening op straat komen te staan”, zegt voorzitter Giny Schoemaker van de bewonerscommissie Doelencomplex.

Volgens Schoemaker willen de meeste bewoners niet weg, maar zijn ze bang dat ze bij onteigening op straat komen te staan. “Ik ben net in het infocentrum op de Cleveringaplaats 10 geweest en heb het zelf gehoord.” Volgens Van den Berg is het absoluut niet zo dat bewoners van De Sleutels te horen krijgen dat ze op straat komen te staan als ze niet instemmen met het sociaal plan. “Het klopt wel dat de gemeente dan niet verplicht is om vervangende woonruimte aan te bieden en dat vertellen we uiteraard wel.”

Op de website van De Sleutels staan verschillende documenten die de bewoners kunnen raadplegen rondom de lopende draagvlakmeting. Daarbij zit ook een brief waarin precies wordt uitgelegd wat er gebeurt als uit de draagvlakmeting blijkt dat het percentage van 70 procent niet wordt gehaald.

Geen verplichting
De draagvlakmeting die de Sleutels nu uitvoert is niet wettelijk verplicht. Dat is alleen het geval bij renovatie. “Maar we hebben jaren geleden al afgesproken dat we ook zonder die verplichting op deze manier willen doen”, zegt Van den Berg. “En daar houden we ons nu aan.” De draagvlakmeting loopt nog tot en met 19 juli. Na de zomervakantie gaat het proces dan verder. Hoe, dat hangt af van de uitkomst van de meting.

Leiden Maatschappij Humanities Campus


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×