Arno van Gestel van Vattenfall (links) en Peter van Schie van Energiek Poelgeest (rechts) tekenen de intentieovereenkomst. (Foto: Sia Windig).

Oegstgeest weer stap verder met duurzaam warmte-uit-waterproject

Coöperatie Energiek Poelgeest en Vattenfall gaan samen onderzoeken wat er nog nodig is om de ruim 1.000 woningen in de Oegstgeester wijk Poelgeest te verwarmen met warmte uit water. Dat hebben de twee partijen vastgelegd in een intentieovereenkomst. Eind vorig jaar kreeg Energiek Poelgeest ongeveer 15.000 euro van de provincie Zuid-Holland om verder onderzoek te doen naar het warmte-uit-waterproject

In de intentieovereenkomst staat hoe Energiek Poelgeest en Vattenfall willen samenwerken en welke volgende stappen ze gaan zetten om een aquathermie-warmtebron te realiseren. Ook staan er concrete afspraken in de overeenkomst over de voorwaarden waar het project, als het gerealiseerd wordt, aan moet voldoen. De warmtevoorziening moet bijvoorbeeld duurzaam, veilig en betrouwbaar zijn en de kosten moeten zowel voor de bewoners als voor Vattenfall acceptabel zijn.

Rioolwater
De intentieovereenkomst is een vervolg op het onderzoek dat Energiek Poelgeest en Vattenfall de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Oegstgeest en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een onderzoeksbureau heeft toen vastgesteld dat het technisch mogelijk is om voldoende warmte uit het omliggende water of uit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie te halen.

Nu dat mogelijk blijkt, gaan Vattenfall en de coöperatie kijken wat er nodig is om de plannen tot uitvoer te brengen. Dat vraagt om heel wat uitzoekwerk: wat voor installatie is er nodig en waar kan die staan? Over wat voor investeringen praat je? Krijgt het project een vergunning? Ook moet de keuze gemaakt worden uit warmte uit oppervlaktewater of rioolwater.

Definitief besluit
In het hele proces is nadrukkelijk een rol gereserveerd voor de wijkbewoners. Dat gaat verder dan meepraten over de plannen: de komende tijd wordt uitgezocht of het mogelijk is om de bewoners van Poelgeest medezeggenschap te geven in hun warmtevoorziening of te laten mee-investeren in de nieuwe warmteoplossing.

Als alles loopt zoals verwacht, kan in het tweede kwartaal van 2023 een besluit genomen worden en is het duidelijk of aquathermie voor Poelgeest definitief door kan gaan.

Duurzaamheid Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×