In Oegstgeest worden vanaf 1 november de eerste extra statushouders opgevangen. (Foto: Robbert van Cleef).

Geen extra vluchtelingenopvang in Leidse regio

De vijf gemeenten die samen de Leidse regio vormen, zien geen mogelijkheden om tegemoet te komen aan de dringende oproep van het kabinet om per direct een groot aantal extra vluchtelingen op te vangen. Dat blijkt uit een rondgang langs de vijf colleges van burgmeester en wethouders. De Rijksoverheid moet binnen enkele dagen een paar duizend opvangplekken vinden om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

“Afgelopen maandagavond is er een extra Veiligheidsberaad gehouden. Daar is aan Veiligheidsregio’s het verzoek gedaan om op zeer korte termijn extra capaciteit voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) te regelen. Dat kunnen wij niet”, zegt de Leidse burgemeester Lenferink. “Via de provinciale regietafels waren dergelijke verzoeken ook al eerder gedaan. We doen wat we kunnen, maar kunnen niet op zeer korte termijn iets groots aanbieden.”

Tentenkamp
In Zoeterwoude is ook geen locatie beschikbaar die voldoet aan de vraag van het Rijk. “Er is gevraagd naar enkele grootschalige opvanglocaties voor circa 500 personen die per direct in gebruik genomen kunnen worden”, vertelt burgemeester Fred van Trigt. “En die hebben we niet in Zoeterwoude.”

Ook is het Rijk op zoek naar een stuk of negen locaties voor circa vijftig vluchtelingen, maar ook zo’n plek is in Zoeterwoude niet beschikbaar. Naar de mogelijke bouw van een tijdelijk tentenkamp in een weiland is niet gekeken. “Want dat was niet de vraag van de landelijke overheid.”

Van Trigt wijst nog op een belangrijke oorzaak van de huidige vluchtelingencrisis. De stagnering in de doorstroming van statushouders naar reguliere woonruimte, waardoor het COA nu te weinig plek heeft voor de opvang van nieuwe vluchtelingen. “En in Zoeterwoude voldoen we al jaren aan de opgave om vluchtelingen met een verblijfsstatus van een woning te voorzien. We lopen zelfs iets voor.”

Baanderij
Ook Leiderdorp zegt ‘nee’ op het verzoek om extra plekken. “Wij zien meer mogelijkheden om via kleinere, al dan niet tijdelijke, locaties een bijdrage te leveren aan het versneld huisvesten van statushouders”, zo antwoordde het Leiderdorpse college eerder deze maand op vragen die raadslid Kamla Balak van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL)  stelde over extra mogelijkheden voor vluchtelingenopvang.

Het college wijst daarbij op het project Fusion aan de Hoogmadeseweg. In het appartementencomplex bij de visrotonde en Sport- en Recreatiecentrum de Does worden door Rijnhart Wonen nu al versneld enkele statushouders die wachten op gezinshereniging opgevangen. “Op korte termijn zien we geen mogelijke locaties die gebruikt kunnen worden voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen.” Het Leiderdorpse college ziet op de wat langere termijn wel mogelijkheden. “Wellicht zijn er kansen voor tijdelijke huisvesting tijdens de transformatie van de Baanderij.”

Oegstgeest
Ook in Oegstgeest heeft het college zich over het verzoek gebogen, maar ook daar is er niets concreets uit dat overleg gekomen. Dat wekt ook weinig verbazing, want vorige maand deed Commissaris van de Koning Jaap Smit ook al een beroep op de gemeenten in de provincie Zuid-Holland. In regionaal verband is toen gekeken naar kansrijke locaties, maar die zijn er niet echt in het gebied Holland-Rijnland.

Bovendien worden in de regio al veel vluchtelingen opgevangen en wordt dat aantal bovendien de komende periode uitgebreid. Onder andere in Oegstgeest. De gemeente neemt over een week of twee het terrein en de gebouwen achter het gemeentehuis in gebruik voor de opvang van statushouders. Dat helpt ook om de druk te verlichten in de azc’s waar dan plekken vrij komen voor nieuwe vluchtelingen.

Voorschoten
In Voorschoten zijn ook geen extra mogelijkheden, zo laat de gemeente weten. “We willen deze problematiek vooral samen met én in de Leidse regio oppakken. Zo is er al extra tijdelijke huisvesting gerealiseerd in regiogemeente Oegstgeest. Hier worden ook statushouders ondergebracht die uiteindelijk aan Voorschoten zijn gekoppeld. Hierdoor wordt een stuk druk bij het COA weggenomen.”

Volgens de gemeente doet Voorschoten nu al het maximale wat binnen de mogelijkheden ligt. “Samen met woningcorporaties wordt gekeken hoe we de al bestaande taakstelling die we van het rijk en provincie opgelegd hebben gekregen, kunnen invullen. Dat is momenteel al een dubbele taakstelling en dat legt een grote druk op zowel de woningcorporaties als op de gemeente.”

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×