Begin vorig jaar ging de stadhuisverbouwing van start. Komende voorjaar is de gigantische klus klaar. (Foto: Chris de Waard).

Ruzie rond stadhuisverbouwing: aannemer en gemeente claimen fikse bedragen

De verbouwing van het Leidse stadhuis gaat bepaald niet van een leien dakje. Nadat eerder al een flinke vertraging werd aangekondigd, is er nu ook ruzie over de kosten voor die uitloop. Daarnaast heeft aannemer Du Prie een grote hoeveelheid meerwerk in rekening gebracht. Andersom moet Du Prie sinds 1 oktober een boete betalen voor elke dag dat de oplevering langer duurt. De gemeente Leiden is in overleg met de aannemer over de claims die over en weer zijn ingediend en hoopt er in onderling overleg uit te komen.

In juni werd al duidelijk dat Du Prie de afgesproken opleveringsdatum van 1 september niet zou halen. Naast meer tijd, blijkt nu dat het bedrijf ook meer geld wil voor de enorme klus. De claim die de aannemer heeft ingediend voor de extra uren die het bedrijf moet maken, is door de gemeente afgewezen. Over de kosten voor meerwerk schrijft wethouder Marleen Damen in een brief aan de raad dat het projectteam dat zich vanuit de gemeente met de stadhuisverbouwing bezig houdt, zich momenteel buigt over de rechtmatigheid van dat meerwerk.

De gemeente gaat met die kosten dus niet zomaar akkoord. “Gebleken is dat een deel van de kosten voor het extra werk voor rekening van de gemeente is.” Maar ook een deel dus niet, concludeert de wethouder. Om hoeveel extra geld het gaat, staat volgens de gemeente nog niet vast. Ook is onduidelijk of de totale verbouwing nog binnen het eerder beschikbaar gestelde, en al enkele malen verhoogde, budget kan worden afgerond. “Maar op dit moment is er nog geen sprake van een overschrijding”, aldus Damen.

Zomer 2022
Met aannemer Du Prie is nu 1 april 2022 als harde opleverdatum opgenomen in een nieuwe planning. De gemeente gaat er vooralsnog van uit dat die nieuwe datum wordt gehaald. Dat betekent overigens niet dat het stadhuis aansluitend weer in gebruik genomen kan worden. Voor het verhuizen van alle werkplekken voor de ambtenaren en het inregelen van de installaties wordt drie maanden uitgetrokken. Dat betekent dat het verbouwde stadhuis waarschijnlijk pas op 1 juli weer in gebruik genomen kan worden.

Later deze maand belooft wethouder Damen met een nieuwe update te komen over de verbouwing van het stadhuis. Het is de bedoeling dat dan ook de nieuwe financiële afspraken met de aannemer zijn gemaakt.

Advertentie

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×