Frank Heemkerk (linksvoor) en burgemeester Lenferink kregen de eerste exemplaren van het boekje van de Mensenrechtenkunstroute uitgereikt. (Foto: Gerry van Bakel).

Eerste boekje Mensenrechtenkunstroute bij 50-jarig bestaan Amnesty Leiden-Leiderdorp

“Het gaat heel goed met Amnesty en wat minder goed met mensenrechten”, zegt  landelijk voorzitter Frank Heemskerk in de Leidse Lente bij de overhandiging van het eerste routeboekje van de Mensenrechtenkunstroute ter ere van 50 jaar Amnesty Leiden-Leiderdorp. Heemskerk was gewapend met taart naar het gouden jubilaris gekomen.

Samen met burgemeester Henri Lenferink krijgt Heemskerk een eerste exemplaar van het boekje. Hij zegt trots te zijn op het werk dat Amnesty Leiden-Leiderdorp verricht. “Mensenrechten is niet alleen een zaak ver weg, maar juist ook dichtbij.” Heemskerk noemt als voorbeeld de campagne tegen de manier waarop overheden algoritmes gebruiken. “Wij vinden dat zulke algoritmes publiekelijk inzichtelijk moeten zijn. Het mag niet geheim blijven.”

Verslaggeefster Gerry van Bakel sprak in de Leidse Lente met Frank Heemskerk, landelijk voorzitter Amnesty Nederland, burgemeester Henri Lenferink en Caré Groenendijk van de werkgroep Leiden-Leiderdorp.

Burgemeester Lenferink schreef een inleiding voor het boekje met de beschrijving van de Mensenrechtenkunstroute. Waarbij hij Leiden roemt als stad waar immigranten altijd welkom zijn geweest. Bovenaan zijn verhaal staat de stelling dat ‘Van een echte Leidenaar de voorouder elders vandaan komen’. De wandeling bestond al langer, maar werd dit jaar vanwege het vijftigjarig bestaan nieuw leven in geblazen. Op drie plekken kwamen kunstwerken die verwijzen naar mensenrechten.

De nog tamelijk nieuwe voorzitter van de werkgroep Leiden-Leiderdorp Aaf Thiems prees de samenwerking met de gemeente voor de vernieuwde kunstroute. Amnesty International heeft een grote gunfactor, klonk het meerdere malen die middag waar ook een zestal voormalige voorzitters van de gouden werkgroep aanwezig waren.

Schrijfmarathon
Een van de bekende acties van Amnesty International is de jaarlijkse Write for Rights. Van oudsher kwamen mensen dan op of rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) bij elkaar in een zaal van de bibliotheek om brieven te schrijven ten behoeve van politieke gevangenen. Brieven aan staatshoofden, lagere overheden en gevangenisdirecteuren. Om te pleiten voor vrijlating, strafvermindering, een eerlijk proces en betere omstandigheden in de gevangenis.

Vorig jaar kon die fysieke bijeenkomst niet doorgaan en waren er schrijfpakketten van Amnesty die lokaal konden worden opgehaald en verzamelpunten waar later de brieven konden worden ingeleverd. Caré Groenendijk is een van de organisatoren van de schrijfmarathon. “De actie gaat zeker door, ook als we niet fysiek bij elkaar mogen komen. Die schrijfpakketten hebben heel goed gewerkt. Het aantal geschreven brieven was vorig jaar onverwacht hoog. Mensen vinden het vaak wel gemakkelijk om er in hun eigen tijd aan te werken.”

 

Cultuur Leiden Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×