(Foto: Emile van Aelst).

Meer miljonairs in Leidse regio, maar wel 'armer'

Het aantal huishoudens met een vermogen van een miljoen euro of meer is in de Leidse regio met 500 toegenomen tot 4.600 huishoudens op 1 januari 2020. Dat komt neer op ongeveer 4,6 procent van het totaal aantal huishoudens in de Leidse regio. In de gemeente Oegstgeest wonen relatief de meeste vermogende huishoudens. Maar liefst elf procent van de huishoudens heeft een vermogen één miljoen euro of meer.

Oegstgeest zit daarmee ver boven het Nederlands gemiddelde, waar 3,5 procent van de huishoudens miljonair is. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het minst aantal miljonairs in de regio zijn te vinden in Leiden (drie procent) en Leiderdorp (vier procent). Met zeven procent scoort Voorschoten als tweede gemeente in de Leidse regio gevolgd door de gemeente Zoeterwoude waar zes procent van de huishoudens een vermogen van meer dan een miljoen euro heeft.

Hoewel in Oegstgeest relatief de meeste miljonairs huishoudens binnen de grenzen heeft, wonen de echte ‘rijken’ in Voorschoten. Daar heeft de zeven procent vermogende huishoudens een gemiddeld vermogen van bijna 2,85 miljoen euro. Dat is ongeveer 400.000 duizend euro meer dan het gemiddelde vermogen van 2,45 miljoen in Oegstgeest. In Leiderdorp ligt het gemiddelde vermogen een fractie (60.000 euro) lager dan Oegstgeest. Zoeterwoude staat in de Leidse regio met een gemiddeld vermogen van 2,3 miljoen euro op plek vier. Met een gemiddeld vermogen van 2,28 miljoen euro zijn de miljonairs in Leiden het minst vermogend.

Daling vermogen
Hoewel het aantal ‘rijke’ huishoudens in de Leidse regio is gestegen van 4,1 procent in 2019 naar 4,6 procent in 2020, is het gemiddelde vermogen van de miljonairs met bijna 40.000 euro gedaald. De Leidse miljonairs leverde gemiddelde zo’n 120.000 euro in. Alleen in Oegstgeest is het gemiddelde vermogen van miljonairs met ruim 30.000 euro gestegen.

Ook vergeleken met het landelijk en provinciaal gemiddelde vermogen valt de rijkdom in de Leidse regio enigszins tegen. Zelfs het gemiddelde vermogen van de ‘rijke ‘Voorschotense huishoudens ligt onder dat van de huishoudens in provincie (2,9 miljoen euro). Landelijk ligt het gemiddelde vermogen van de ‘rijken’ op 2,8 miljoen.

Rijke niet miljonairs
Hoewel het gemiddelde vermogen van huishoudens met één miljoen euro of meer in de Leidse regio lager ligt dan het landelijk en provinciaal gemiddelde, is het gemiddelde vermogen van alle huishoudens in de Leidse regio wel hoger. In Oegstgeest is het vermogen van rijke niet miljonairs zelfs meer dan het dubbele vergeleken met het landelijk gemiddeld. Met een gemiddeld vermogen van alle huishoudens van 490.000 euro is Oegstgeest ook de koploper in de Leidse regio. In Leiden is dit gemiddelde vermogen van 183.000 euro het laagst.

In Voorschoten, de gemeente met het hoogste gemiddelde vermogen, ligt het vermogen van alle huishoudens op 420.000 euro. Leiderdorp (271.000 euro) en Zoeterwoude (371.000 euro) vormen de middenmoot.

In 2020 bestond volgens het CBS 45 procent van de bezittingen van miljonairs uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Terwijl 21 procent bestond uit de waarde van de eigen woning. Bij niet-miljonairs vormde de waarde van de eigen woning 75 procent van de bezittingen tegen 4,3 procent aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Naarmate het vermogen van miljonairshuishoudens groter is, neemt het aandeel van het aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen in het totale bezit toe en het aandeel van de eigen woning af.

Onder vermogen wordt verstaan de som van alle bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, eigen woning, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en overige bezittingen. De schulden omvatten onder andere schulden van de eigen woningen en consumptieve kredieten.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×