VVD stelt groene Oostvlietpolder opnieuw ter discussie

Leiden is de balans tussen inkomsten en uitgaven compleet kwijt. Dat vindt de VVD Leiden die in het verkiezingsprogramma daarom een speerpunt heeft gemaakt van de gemeentefinanciën.

“We kiezen voor een fijne, betaalbare en veilige stad om in te wonen, werken en leven”, zegt lijsttrekker Maarten de Crom die het programma vrijdagmiddag toelichtte in het Sleutelstad-programma Nieuws071. “Dat is namelijk niet altijd meer vanzelfsprekend. De gemeentekas is leeg, terwijl de belastingen voor de Leidenaar nog nooit zo hoog zijn geweest. Een betaalbaar huis lijkt steeds verder weg. De bereikbaarheid van Leidse wijken staat enorm onder druk en Leidse ondernemers voelen zich steeds minder welkom. Ondertussen hebben Leidenaars het gevoel dat er niet meer naar hen geluisterd wordt.”

Lijsttrekker Maarten de Crom in gesprek met Chris de Waard over het verkiezingsprogramma van de VVD Leiden.

Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is nu door de leden vastgesteld. Wat de VVD betreft, moet vooral worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar. De Crom: “We laten duidelijk zien dat wij andere keuzes wil maken voor de toekomst van onze stad dan dat de afgelopen vier jaar zijn gemaakt.” De liberalen willen daarom dat de lastenverzwaringen een halt worden toegeroepen. Met belastinggeld moet verstandig worden omgegaan. “Dus geen geld uitgeven aan goudgerande plannen waar de gewone Leidenaar niet op zit te wachten”, zegt De Crom. Ook parkeren krijgt de nodige aandacht in het programma. “De Leidse autobezitter mag geen melkkoe zijn. Parkeren voor inwoners moet weer betaalbaar worden.”

Oostvlietpolder
Verder zet de VVD in op de bouw van meer koopwoningen en wil de partij aan de slag met een stad waar je sneller van A naar B kunt reizen, waar schone en veilige straten een prioriteit zijn en waar ondernemers de ruimte krijgen om een bedrijf te starten en banen te creëren. De Crom: “De komende verkiezingen gaan om de toekomst van de stad. Er is echt een koerswijziging nodig om Leiden aantrekkelijk te houden voor gewone Leidenaar. We moeten zonder taboes kijken naar de toekomst van onze compacte, maar alsmaar groeiende stad. We moeten groter durven denken, maar tegelijkertijd het karakter van Leiden behouden.”

In het programma ‘Kiezen voor Leiden’ ruimt de VVD verder veel plek in voor betaalbaar wonen. “We halen alles uit de kast om het woningtekort op te lossen”, zegt De Crom daarover. “We zetten vol in op de bouw van koopwoningen, het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen en we gaan voor minstens twintig procent starterswoningen bij nieuwbouw.” De partij doet ook uitspraken over de plek waar al die extra woningen moeten komen. “We blijven binnenstedelijk op zoek naar mogelijkheden, maar zien ook dat de ruimte voor woningen en bedrijven steeds schaarser wordt. als we het tekort in willen lopen, moeten we ook opnieuw gaan onderzoeken of het mogelijk is om de Oostvlietpolder te transformeren tot het groenste woon-werkgebied van Leiden. Dit zorgt voor meer betaalbare huizen en banen voor Leidenaars. Tegelijkertijd houden we ruimte voor groene leefruimte in de rest van de stad.”

Opkoopverbod en verkameren
De Crom wil nu de woningnood extreme vormen heeft aangenomen ook maatregelen nemen om speculatie tegen te gaan. “Bijvoorbeeld door het instellen van een opkoopverbod bij nieuwbouwhuizen.” Met woningbouwcorporaties wil de VVD afspraken maken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming. “Ook het bijbouwen van voldoende studentenwoningen is belangrijk en de kwaliteit van studentenhuisvesting moet omhoog. Bloedhete studentenkamers of studenten in tentjes op een camping moeten echt verleden tijd zijn. Het huidige verkameringsbeleid met stadsbrede quota’s laten we vallen. We gaan voor maatwerk per straat.”

Schoon en veilig
Andere zaken waar de VVD in het programma aandacht voor heeft, zijn het aanpakken van discriminatie en geweld, met name tegen de LHBTIQ+ gemeenschap. “Dat pakken we keihard aan”, zegt De Crom die ook extra middelen wil uittrekken voor veiligheid. “Dat is echt een kerntaak van de gemeente en verdient dus voldoende middelen om dat belangrijke werk goed te kunnen doen.” Daaronder valt ook de aanpak van ondermijning en witwaspraktijken. “Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken.” De aanpak van zwerfvuil, het illegaal dumpen van afval, rommel op straat, hondenpoep en foutparkeren moeten zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

Klimaatneutraal
Om de uitstoot van CO2 te verminderen stelt de VVD dat het nodig is om symboolpolitiek om te zetten in werkelijk efficiënte acties. “Daarbij moeten dan wel de kosten goed in het oog gehouden worden”, vindt De Crom. “Dat betekent kiezen voor die maatregelen die de meeste impact maken per uitgegeven euro belastinggeld. Door meer energie te besparen en meer duurzame energie (lokaal) op te wekken kunnen we dit bereiken. Ook door op verschillende manieren betere isolatie van huizen te stimuleren.”

Groen
Tegenover de wens om de Oostvlietpolder vol te bouwen, zet de VVD groen in de bebouwde omgeving. “We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en de wijken”, zegt De Crom die daarvoor ook initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden wil aanmoedigen.

 

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×