(Foto: Chris de Waard).

Koninklijke onderscheiding scheidend professor Gert Oostindie

Professor doctor Gert Oostindie is vanmiddag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding kreeg Oostindie bij zijn pensionering als directeur van het KITLV-KNAW.

Burgemeester Lenferink sprak grote waardering uit voor de cruciale rol die Oostindie speelde door zich op bijzondere wijze, met bestuurlijke kracht en inzet verdienstelijk te maken voor de wetenschap. Maar ook in het maatschappelijke debat en voor de verbetering van de relaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden viel Oostindie op.

De naaste collega’s van Oostindie bij het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen typeren Oostindie als een bron van inspiratie door zijn wetenschappelijke productiviteit en zijn veelzijdigheid. Daarnaast wordt hij ook gewaardeerd voor zijn inzet voor de verbinding tussen wetenschap en maatschappij. Zijn bescheidenheid, gevoeligheid en expertise maken hem tot iemand met wie iedereen graag samenwerkt.

Excellent
Het instituut KITLV-KNAW onderzoekt uiterst gevoelige thematiek. Oostindie vervulde een cruciale rol in het vergroten van het inzicht in de Nederlandse relaties met Indonesië en de Caraïben. Hij wist het instituut ondanks bezuinigingen om te vormen tot een sterk verjongd en succesvol instituut dat uitsluitend op onderzoek is gericht. Onder zijn leiding werd volop gepubliceerd en werden externe fondsen verworven. Het KITLV-KNAW kreeg zelfs bij de internationale evaluatie in 2018 de hoogste score, excellent.

Internationaal toonaangevend wetenschapper
Professor Oostindie is over de hele wereld bekend als toonaangevend wetenschapper op het gebied van het onderzoeken en doorgronden van gevoelige onderwerpen als de nagedachtenis, het vergeten en de herdenking van het slavernijverleden en het (post)koloniale verleden. Zijn rol in het maatschap­pelijke debat is van grote betekenis in een tijd van polarisatie, waarbij men zich in de Nederlandse samenleving breed bewust wordt van het belang het debat over dat gedeeld verleden in alle openheid te voeren, alle perspectieven naar voren te brengen en hoorbaar te maken.

Ook wist Oostindie de Nederlandse politiek te overtuigen van het grote belang en de urgentie van onderzoek naar de periode 1945-1950 in voormalig Nederlands-Indië, de dekolonisatieperiode. Vijf departementen gaven opdracht voor het onderzoek, dat binnenkort wordt afgerond. Een prestatie van uitzonderlijk belang. Ook was Gert Oostindie de drijvende kracht in een uitgebreid onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×