De Voorschotense PvdA-lijsttrekker Arnold Posthuma streeft naar een Voorschoten voor iedereen. (Foto: PvdA Voorschoten).

PvdA Voorschoten wil investeren in mensen, woningen en in het dorpscentrum

De PvdA Voorschoten wil een Voorschoten dat voor iedereen is. De partij presenteert in het verkiezingsprogramma een aantal speerpunten voor de komende jaren waarbij investeren in mensen een van de belangrijkste is. Ook wonen en het versterken van de functie van het centrum krijgen veel aandacht.

“Met dit programma kiest de PvdA voor een Voorschoten dat van ons allemaal is zegt de onlangs gekozen lijsttrekker Arnold Posthuma: “Ik ben trots op ons programma dat we samen met de leden van de PvdA hebben opgesteld. Met de uitvoering hiervan kan het bestuur van de gemeente Voorschoten echt andere keuzes maken.”

De PvdA wil dat in Voorschoten meer aandacht komt voor alle groepen inwoners. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen wil Posthuma flink bijsturen. “We hebben woningen nodig voor iedereen. Voor mensen met een smalle en een grote beurs, starter of doorstromer. De afgelopen vier jaar is slechts een beperkt aantal nieuwe woningen opgeleverd. Dat waren vooral woningen boven de half miljoen.”

Over de versterking van het centrum is volgens de PvdA de afgelopen jaren vooral veel gesproken. “Nu is het tijd voor daadkracht en een samenhangende aanpak, waardoor het centrum zich kan ontwikkelen tot een plek om te wonen, te verblijven en elkaar te ontmoeten. Van een ‘place to buy’ naar een ‘place to buy, live and meet’. Maar dat missen we tot nu toe”, stelt Posthuma.

Ook investeren in mensen noemt de PvdA-lijsttrekker essentieel. “We vinden een gemeente die rekening houdt met de kwetsbaarheden van het bestaan prettiger om in te wonen. Een gemeente waarin de overheid waar nodig helpt en een vangnet biedt. Een overheid die zich inzet voor een veilige omgeving, een betaalbare woning en bereikbare, toegankelijk voorzieningen en zorg. Een gemeente die weet dat duurzaamheid niet alleen gaat over warmtepompen, maar ook over energie-armoede.”

Sport en cultuur moeten in de ogen van de PvdA ook kunnen blijven rekenen op een passende ondersteuning van de gemeente. “Dat is echt noodzakelijk. De verenigingen zijn niet alleen goed voor ons welbevinden, onze gezondheid en voor persoonlijke ontwikkeling. Het zijn ook de plekken waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en een gezamenlijk doel nastreven, ongeacht achtergrond, opleiding en inkomen.”

Politiek Voorschoten Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×