In de Hoflaan brandde buurthuis de Vijf Hoven tot de grond toe af. (Foto: Chris de Waard).

Ruim een ton schade tijdens jaarwisseling in Leiden

Mede namens D66, GroenLinks, het CDA en de Partij Sleutelstad heeft VVD-raadslid Tom Leest donderdagavond aan burgemeester Lenferink gevraagd hoe het kon dat het tijdens de afgelopen jaarwisseling zo uit de hand is gelopen in Leiden. Volgens de burgemeester is het lastig om alles te voorkomen. “Je kunt niet ineens de handhavingscapaciteit uitbreiden. Ik zou niet weten waar ik die mensen vandaan moet halen.”

De schade die in Leiden is veroorzaakt tijdens oud en nieuw bedraagt ongeveer 100.000 euro. Wat opviel was dat van die ton er 40.000 euro euro aan schade is toegebracht aan kostbare speeltoestellen. De schade was een stuk hoger dan een jaar eerder. Toen bedroeg die circa 60.000 euro. De kosten voor de vernielde fontein in de Lindestraat en voor het afgebrande buurthuis in de Hoflaan zijn nog niet bij het schadebedrag inbegrepen. Voor het buurthuis is dat ook lastig vast te stellen, omdat het gebouw op de nominatie stond om gesloopt te worden.

Naast bovengenoemde schade, werden er vernielingen aangericht aan het buurthuis in de Stevenshof en bij een speelplek bij park Matilo. Voor wat betreft de fontein hoopt Lenferink dat die voor de zomer is hersteld. Als de daders van vernielingen worden achterhaald, dan gaat de gemeente de schade op hen verhalen. Die onderzoeken lopen nog.

64 x last onder dwangsom
In de aanloop naar de jaarwisseling is in Leiden twaalf keer een last onder dwangsom (lod) uitgedeeld aan mensen die vuurwerk afstaken. Op 31 december en 1 januari kwamen daar nog 52 ‘lod’s’ bij. In vijf gevallen denkt de burgemeester dat de overtreders aantoonbaar opnieuw in de fout zijn gegaan. Dat betekent dat ze een boete van zo’n duizend euro moeten betalen. Voor 29 gevallen geldt dat er nog nader naar wordt gekeken. Dertien jongeren zijn doorverwezen naar Buro HALT.

Plan van aanpak
De raad vroeg ook om een stedelijk plan van aanpak om de jaarwisseling in goede banen te leiden. De  raad wil zich daar graag over buigen en eventueel extra maatregelen voor te stellen. Dat laatste lukt niet. “Het is een flinke operatie die in regionaal verband wordt afgestemd”, zei burgemeester Lenferink. “Die is pas rond de kerst klaar, dus vooraf bespreken kan ik niet toezeggen.” Zo’n plan wordt overigens elk jaar al gemaakt en daarbij worden allerlei stakeholders betrokken. Scholen bijvoorbeeld, maar ook moskeebesturen en aannemers. Zo krijgen die laatste het verzoek om bouwmaterialen tijdig op te ruimen.

Handhavingscapaciteit
Grootste probleem is volgens Lenferink dat het niet mogelijk is om extra handhavingscapaciteit in te zetten rond de jaarwisseling. “Je kunt dat niet zomaar uitbreiden als je die capaciteit de rest van het jaar niet ook hebt. Ik zou niet weten waar ik ze vandaan moet halen.”

Het inzetten van gemeentelijke opsporingsambtenaren, de boa’s, kan volgens de burgemeester ook maar in beperkte mate. Ze hebben beperktere bevoegdheden dan de politie en kunnen daarom niet optreden tegen zaken die echt verboden zijn, zoals het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk.

Voor de mensen die wel beschikbaar zijn, geldt dat het beschermen van hulpverleners de hoogste prioriteit heeft, gevolgd door het handhaven van de openbare orde en veiligheid. “Iemand pakken die vuurwerk afsteekt is in die afweging minder belangrijk.”

Wapens en munitie
Lenferink herhaalde de zorgen die hij begin deze maand ook al uitte. “Er is veel zeer zwaar illegaal vuurwerk onder de mensen. Dat tij keren, zal niet meevallen.” Volgens de burgemeester is het vuurwerk soms zo zwaar dat er eerder sprake is van wapens en munitie, dan van vuurwerk.

Een van de zaken die hij nog eens opnieuw wil bekijken in het aanpakken van de vuurwerkoverlast is het doen van driepuntsmetingen. Leiden deed daar jaren geleden al eens ervaring mee op tijdens een experiment. Dat werkte wel om te bepalen waar het vuurwerk werd afgestoken, maar tegen de tijd dat de politie ter plaatse was, waren de daders steeds al gevlogen of was het niet mogelijk om iemand op heterdaad te betrappen. Dat laatste is wel nodig. “En het is kostbaar, maar we gaan er wel opnieuw naar kijken”, zei Lenferink. “Want je krijgt wel een goed beeld van de plekken waar veel vuurwerk wordt afgestoken.”

Teleurstelling
Tom Leest die de vragen stelde, is teleurgesteld in de antwoorden van de burgemeester. “Ik ben hier dus ook nog niet klaar mee.”

 

Advertentie

112 Sleutelstad Leiden Politiek Jaarwisseling Leiden 2021-2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×