Het Vijf Hovenhuis brandde helemaal af (Foto: Chris de Waard).

VVD wil korte metten maken met ongeregeldheden jaarwisseling

De VVD Leiden wil van burgemeester Lenferink weten waarom het tijdens de jaarwisseling zo uit de hand kon lopen met de overlast die werd veroorzaakt door vuurwerk. “Deze ellende moeten we volgend jaar voorkomen”, zegt raadslid Tom Leest.

Er deden zich enkele forse incidenten voor. Zo brandde het Vijfhovenhuis in de Hoflaan tot op de grond toe af en werd in de Lindestraat een monumentale fontein met een vuurwerkbom opgeblazen. Eenzelfde lot was de entree van het buurthuis in de Stevenshof beschoren.

“Tijdens Oudejaarsnacht werd overal veel illegaal vuurwerk afgestoken en was op veel plekken in de stad sprake van vandalisme en brandstichting”, zegt Leest. “Hopelijk zijn de daders gepakt en wordt de schade op hen of op hun ouders verhaald.” Verder vindt hij het van belang dat de schade snel wordt hersteld. Onder meer de schade aan het veelgebruikte buurthuis in de Stevenshof en op andere plekken.

Bel
Omdat veel inwoners zwaar teleurgesteld zijn dat het zo uit de hand kon lopen en de politie ogenschijnlijk niet optrad, wil de VVD dat Leiden zich veel beter op komende jaarwisselingen gaat voorbereiden. “Het is duidelijk dat de politie tijdens de jaarwisseling niet overal tegelijk kan zijn. Een inspanning om deze ellende volgend jaar te voorkomen zal daarom breder moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van jeugdwerk, wijkverenigingen, ouders en andere partijen die bereid zijn om een bijdrage te leveren.”

Half december trok het raadslid al aan de bel bij het stadsbestuur. Gesteund door alle andere partijen in de Leidse gemeenteraad vroeg hij Lenferink toen om vooral te zorgen voor voldoende handhaving van het ook dit jaar geldende vuurwerkverbod. Toen werd al duidelijk dat daarvoor de capaciteit ontbrak.

Tekst gaat door onder de foto’s.

Een medewerker van de Kunstwacht verzamelt de brokstukken van de fontein in de Lindestraat. die werd tijdens de jaarwisseling met zwaar vuurwerk opgeblazen. (Foto’s: Ivo van Spronsen). 

Boetes
De afgelopen jaren zijn enkele maatregelen al aangescherpt of ingevoerd. Zo krijgen mensen die vuurwerk afsteken op momenten dat dat niet mag in Leiden tegenwoordig een voorwaardelijke boete van duizend euro per overtreding. Bij herhaling moet die ‘last onder dwangsom’, zoals het formeel heet, dan ook echt worden betaald. De VVD pleit ervoor om te stoppen met waarschuwen en meteen boetes uit te delen. Ook zouden overtreders dan een aantekening op hun strafblad moeten krijgen.

Schade
De VVD gaat later deze maand in de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid samen met andere partijen nog vragen naar het verloop van de jaarwisseling. Bijvoorbeeld hoeveel schade er is aangericht, hoeveel boetes of dwangsommen er daadwerkelijk zijn opgelegd en of de daders van verschillende vernielingen en brandstichting zijn opgespoord.

Leest wil van de burgemeester ook een plan van aanpak voor de komende jaarwisseling. Daarin moet aandacht zijn voor meer handhavingscapaciteit, vuurwerkcontroles, directe boetes en een bredere inzet om vandalisme te voorkomen. Lenferink zelf lijkt ook al op die lijn te zitten. Op nieuwjaarsdag zei hij al tegen Sleutelstad dat hij het komende jaar beleid wil ontwikkelen om (vuurwerk)overlast in de toekomst gerichter aan te kunnen pakken. “Vuurwerk van dit kaliber is levensgevaarlijk. Het zijn wapens”, zei hij bij die gelegenheid.

Leiden Politiek Jaarwisseling Leiden 2021-2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×