Ook jongeren vanaf 16 jaar mogen voortaan een stem uitbrengen bij Leidse referenda. (Archieffoto: Chris de Waard).

Stemmen voor referendum voortaan vanaf 16 jaar

Leiden heeft een nieuwe referendumverordening. Die vervangt het reglement uit 2008 en kent één opvallende wijziging. De leeftijd waarop Leidenaren mogen stemmen voor een stadsreferendum daalt naar 16 jaar.

De Leidse Referendumverordening wordt aangepast naar aanleiding van aanbevelingen die naar voren kwamen na de laatste twee referenduminitiatieven. Het gaat daarbij over het niet geslaagde poging voor een raadpleging over de omvang van drie woontorens die langs de Willem de Zwijgerlaan gebouwd gaan worden en het wel gehouden referendum over het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark van maart 2021.

Het aantal benodigde handtekeningen voor een inleidend referendumverzoek blijft 750. Om het referendum echt te laten plaatsvinden, moet de definitieve aanvraag ook in de nieuwe verordening vergezeld gaan van 5.000 geldige handtekeningen.

Een voorstel van de Partij Sleutelstad (PS) om ook wijkreferenda mogelijk te maken, haalde het niet. Slechts drie raadsleden stemden ervoor. Burgemeester Lenferink had het afgeraden omdat in zo’n geval een deel van de stad zich zou uitspreken over iets dat hoe dan ook de hele stad aangaat. Een PS-voorstel om Leidenaren zich per volksraadpleging uit te laten spreken over regionale aangelegenheden, kreeg geen enkele steun.

Zestien
Dat ook jongeren zich voortaan mogen uitspreken over zaken die in een referendum aan de orde worden gesteld, vonden alleen het CDA en de VVD niet nodig. Van die partijen zijn  referenda sowieso eigenlijk helemaal niet nodig. De andere negen fracties waren het eens met de indieners. “We zien dat veel zestienjarigen en zeventienjarigen al vol meedraaien in de
maatschappij. Zij weten goed wat er speelt in hun buurt en stad. Tegelijkertijd hebben zij in de politiek vaak nog weinig ingangen en worden er wel belangrijke beslissingen genomen waar
zij door geraakt worden. In de toekomst zal dat niet anders zijn. Om jongeren meer invloed te geven en te betrekken bij besluiten die ook hun leefwereld raken, stellen wij voor de
stemgerechtigde leeftijd bij referenda te verlagen naar 16 jaar.”

 

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×