Rob van Engelenburg van de Alliantie Burgers Voorschoten. (Foto: Hidde van Slooten).

'Dikke onvoldoende voor Voorschotense coalitie'

Wat is er terecht gekomen van de belangrijkste coalitieafspraken tussen D66, GroenLinks en de VVD in Voorschoten? Die vraag probeert de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) te beantwoorden in een door het burgerinitiatief opgestelde ‘Bestuurseffect Rapportage’.

In de eerder aangekondigde rapportage zijn de belangrijkste afspraken die de drie partijen vier jaar geleden opnamen in het collegeprogramma tegen het licht gehouden. Spoiler: het college krijgt een 4 als rapportcijfer.

Vera Brouwer van Politiek071 in gesprek met Rob van Engelenburg van de Alliantie Burgers Voorschoten.

De collegedragende partijen zelf zijn daarentegen nogal in hun nopjes met hetgeen ze de afgelopen jaren hebben bereikt. Dat blijkt onder meer uit een zich over twee pagina’s uitstrekkende advertentie in de Voorschotense Krant. Daarin staan louter groene vinkjes achter meer dan vijftig verschillende voornemens die de partijen in 2018 op papier hebben gezet.

De gewraakte advertentie in de Voorschotense Krant van januari 2022.

“In het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen buitelen politici weer over elkaar heen met spraakmakende beloften om kiezers te verleiden”, zegt voorzitter Rob van Engelenburg van de ABV. “Een vierjaarlijks wederkerig fenomeen dat we al vaker gezien hebben.” De ABV wilde nu wel eens weten wat er klopt van al die jubelverhalen.

De Alliantie Burgers Voorschoten, een burgerinitiatief dat naar eigen zeggen de belangen van burgers behartigt op een constructieve onafhankelijke wijze en de kwaliteit van beleid en bestuur daarbij wil versterken, legde stelde aan de hand van documenten als het coalitieakkoord en het uitvoeringsplan, gesprekken met sleutelinformanten en eigen analyses  een BestuursEffect Rapportage op. Centrale vraag: Wat is er in 2018, na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, beloofd en wat is waargemaakt. Van Engelenburg: “Het College had ruim 200 miljoen euro publiek geld en de inzet van ruim 175 ambtenaren om alle voornemens in vier jaar tijd te realiseren.”

Van elf thema’s die de coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks zelf hebben benoemd, is de ABV de feitelijke resultaten nagegaan. Het gaat daarbij om beleidsterreinen als woningbouw, financiën, lokale economie, voorzieningen, duurzaamheid en innovatie, en burgerparticipatie. In tegenstelling tot de meer dan vijftig punten waarop het college zichzelf een pluim in de vorm van een groen vinkje geeft, concludeert de ABV dat nog niet de helft van de beloften is waargemaakt. “Het overall rapportcijfer is een 4”, zegt Van Engelenburg die vooral teleurgesteld is in wat de coalitie heeft waargemaakt op het gebied van burgerparticipatie, woningbouw en financiën. “Daar zijn de resultaten ondermaats, terwijl het voor burgers juist erg belangrijke onderwerpen zijn.” Ook voor bereikbaar, duurzaamheid en cultuur erfgoed krijgen het college een stevige onvoldoende van de ABV. Op het vlak van voorzieningen, zorg en toegankelijke samenleving en groen zijn wel stappen gezet.

“Op de wind van gisteren kan je niet zeilen; maar je kunt er wel van leren”, stelt de ABV die daarom een hele serie aanbevelingen doet aan  het college, de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties. “Met deze bestuurlijke effectrapportage geven we inzicht in behaalde prestaties en wordt de samenwerking burger – overheid bevorderd. Dat kan leiden tot een meer onderbouwde stemkeuze, meer betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur. En het versterkt de gemeente als lerende organisatie.”

 

Maatschappij Politiek Voorschoten Alliantie Burgers Voorschoten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×