(Foto's: Chris de Waard).

Universiteit bouwt hele zomer door aan Humanities Campus

De Universiteit Leiden laat de hele zomer doorwerken aan de vernieuwing van Cluster Zuid. Zo heet het deel van de Humanities Campus waar de Universiteit Leiden sinds begin juni aan het renoveren is geslagen. Het gaat daarbij om de panden aan het P.N. van Eyckhof en de Van Wijkplaats. Vanaf de Witte Singel gezien, links van de Universiteitsbibliotheek.

Het is na het P.J. Vethgebouw en het Arsenaal het derde project in de ontwikkeling van de stadscampus voor de Faculteit Geesteswetenschappen (Humanities Campus). De gebouwen zijn de afgelopen twee maanden compleet gestript en worden de komende tijd opnieuw opgebouwd. Het moet resulteren in een modern duurzaam complex dat er van buiten grotendeels hetzelfde uit blijft zien. Dat heeft als belangrijke reden dat het samen met het Matthias de Vrieshof en de Universiteitsbibliotheek een architectonische eenheid vormt. Wel krijgt het gebouw een overkoepelend dak en één duidelijke entree.

Bij de bouw worden zoveel mogelijk onderdelen circulair hergebruikt. De grote betonnen pilaren worden bijvoorbeeld omgezaagd en gaan ondersteboven dienen als dragers voor het nieuwe dak. Dat wordt transparant en groen, waardoor er veel daglicht naar binnen valt. Op het middenterrein is één ‘huisje’ gesloopt om ruimte te creëren. Dat geldt ook voor het oude dak van het complex. In totaal bestaat Cluster Zuid uit zeven huisjes die met loopbruggen aan elkaar verbonden zijn. In de nieuwe situatie zijn er daar dus zes van over die meer dan in de oude situatie een geheel gaan vormen.

Cluster Noord
De grondige verbouwing moet in 2023 worden afgerond. Het African Study Center, de Universiteitsbibliotheek, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) en het Leiden Institute for Area Studies (LIAS) vinden er dan onderdak. Het gerenoveerde gebouw telt dan zo’n 700 onderwijs- en zelfstudieplekken. Aansluitend krijgt het Matthias de Vrieshof (Cluster Noord) aan de andere kant van de UB eenzelfde aanpak. Aan de overkant van het water vormen de sloop- en nieuwbouw van het Reuvensgebouw aan de Reuvensplaats en Lipsius Zuid aan de Cleveringaplaats het sluitstuk van de nieuwe binnenstadscampus.

Voordat de zes huisjes onder één dak worden opgebouwd, is er eerst flink gesloopt. Daken, vloeren, wanden en ramen zijn daarbij verwijderd. Een zevende huisje is gesloopt om meer ruimte te creëren. 

Aan de muren op het dak van de UB zijn vleermuiskasten bevestigd. Ook aan de overkant van de singel zijn nieuwe vleermuisverblijven opgehangen.

De start van de sloop en renovatie van Cluster Zuid heeft eerder fikse vertraging opgelopen. In de spouwmuren bleken vleermuizen te nestelen. De gebruikers van de gebouwen waren inmiddels verhuisd naar de overkant van de Witte Singel en verdeeld over het Lipsius en het Reuvens. Omdat de vleermuizen laat in 2021 werden ontdekt, kon de universiteit pas in het voorjaar van 2022 maatregelen nemen. De verkregen ontheffing om de vleermuisverblijven af te sluiten, werd in november van kracht. Te laat om te voorkomen dat de beschermde zoogdieren aan hun winterslaap in de spouwmuren begonnen.

De universiteit heeft afgelopen voorjaar ‘mitigerende maatregelen’ genomen, zoals dat heet. Met vleermuiskasten aan de muren van de UB en aan de overkant van de singel hebben de diertjes nu een alternatieve plek voor komende winter. Als de bouw eind volgend jaar is afgerond, zijn de vleermuizen weer welkom op hun oude stek. Naar verwachting wordt het gebouw in 2024 weer in gebruik genomen.

Impressie van het gebouw na renovatie (Afbeeldingen: De Zwarte Hond).

Honderd miljoen
Met de hele ontwikkeling van de nieuwe Humanities Campus aan beide zijden van het water van de Witte Singel is een slordige honderd miljoen euro gemoeid. Voor het hele project is door de Universiteit Leiden een periode van twaalf jaar uitgetrokken. In die periode wordt ongeveer 43.000 vierkante meter verbouwd, gerenoveerd en bijgebouwd. De universiteit hoopt dat de nieuwe campus in 2029 klaar is.

Dat is dan inclusief de nieuwbouw bij het Doelencomplex waar de afgelopen jaren veel om te doen is geweest. Vorig jaar werd besloten niet verder te gaan met de plannen waarbij ook een complex met tientallen sociale huurwoningen van De Sleutels gesloopt zou moeten worden. In 2023 komt de universiteit met een nieuw plan voor dat gebied.

Advertentie

Leiden Maatschappij Onderwijs Science Humanities Campus


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×