Sven Spaargaren heeft als onafhankelijk VVD-raadslid ook een brief naar de landelijke partijtop gestuurd. (Foto: Chris de Waard).

Geen steun voor brandbrief aan Tweede Kamerfractie van VVD-fracties Leidse regio

De brandbrief aan de Tweede Kamerfractie van de VVD waarin 24 lokale VVD-fracties uit verschillende gemeenten in Nederland eisen dat het asielbeleid van het kabinet wordt aangepast, wordt door geen enkele VVD-fractie uit de Leidse regio onderschreven. Wel heeft het onafhankelijke VVD-raadslid Sven Spaargaren uit Oegstgeest afgelopen donderdag zelf een brandbrief naar de Tweede Kamerfractie gestuurd. Hij spreekt daarin van een ‘Hongaars dictaat’ uit Den Haag.

Spaargaren: “Den Haag schakelt de lokale democratie uit en dwingt de gemeente Tubbergen tot de opvang van een grote groep asielzoekers, tegen de wil van de het lokale democratisch gekozen bestuur van die gemeente. Dit vind ik echt niet oké. Een zeer slecht besluit. Het versterkt de onrust en tegenstellingen in onze samenleving nog verder en is een onaanvaardbare Haagse aanval op de lokale gemeentelijke autonomie en democratie, het Huis van Thorbecke. Bovendien verklein je het draagvlak voor de opvang van asielzoekers nog verder met deze maatregel.”

Eerder stelde Spaargaren ook al vragen over het besluit van Holland Rijnland om 33 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen de komende tijd exclusief toe te wijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Een oplossing ziet hij in het op korte termijn plaatsen van noodwoningcontainers. “Desnoods in het buitengebied.” Spaargaren roept Den Haag verder op werk te maken van het versneld uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en het strikt naleven van het Dublin-verdrag, waarin afspraken zijn gemaakt dat het land van eerste aankomst verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen. “Dat gebeurt nu niet, maar zou ruimte geven voor de tijdelijke opvang van vele Oekraïners die gevlucht zijn voor een verschrikkelijke oorlog, die we graag willen helpen.”

Regio
Een rondje langs de VVD in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude leert dat geen van de fracties de brandbrief mede heeft ondertekend. In Leiden zag de fractie het niet zitten. “Dus daarom staat niemand van ons eronder”, aldus fractievoorzitter Maarten de Crom. Vanuit Leiderdorp laat fractievoorzitter Frank van Noort weten dat ook zijn fractie niet onder de brief staat. Of de VVD Leiderdorp wel achter de oproep aan de partijtop staat, moet nog worden besproken. “Bovendien krijgen we ook nog een inhoudelijke toelichting over de aanpak voor Leiderdorp”, meldt Van Noort.

In Oegstgeest gaan de handen evenmin op elkaar voor de oproep aan de liberale Kamerfractie en in Voorschoten is de brief evenmin ondertekend. “We herkennen wel de zorgen die in de brief worden benoemd, maar vinden het niet erg chique om dit via de media te spelen”, zegt de liberale voorvrouw Katrien van Meenen. “We hopen vooral dat iedereen constructief met elkaar in gesprek wil gaan. In Voorschoten proberen we dat op korte termijn ook te doen met onze leden, want die voelen zich onvoldoende gehoord door Den Haag. Wij gaan eerst luisteren en kijken daarna wat we ermee kunnen.”

Bij de VVD Zoeterwoude loopt de beraadslaging nog, maar ook hier ontbreekt vooralsnog de lokale fractie als medeondertekenaar van de brandbrief.

 

 

 

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×