Burgemeester Lenferink in 2020
Burgemeester Lenferink sprak bij Sleutelstad geregeld over de gevaren van 'ondermijning'. (Afbeelding: Sleutelstad)

Raad van State: 'Vergunningen aan Bruine Boon en café Oma Rietje terecht geweigerd'

Burgemeester Lenferink heeft in 2020 terecht geen Drank- en Horecawetvergunning en een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten verstrekt aan de toenmalige eigenaar van De Bruine Boon aan de Stationsweg in Leiden. Dat heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State besloten in het hoger beroep dat het bedrijf De GrootMeister had aangespannen tegen de weigering van de aangevraagde vergunningen.

De GrootMeister kocht De Bruine Boon in 2018 van Leids College II BV. Van dat bedrijf is de Leidse vastgoedondernemer Jan Verbaan de enige aandeelhouder. Omdat tegen Verbaan een strafrechtelijk onderzoek loopt, heeft toenmalig burgemeester Lenferink destijds het Landelijk Bureau Bibob (LBB) ingeschakeld. Het LBB oordeelde in eerste instantie, in maart 2019, dat er geen bezwaar was tegen de overname en het verlenen van de vergunningen.

Twee miljoen
Na een tip van het Openbaar Ministerie schakelde de burgemeester het LBB opnieuw in. Dit keer kwam het Landelijk Bureau Bibob tot een andere conclusie en adviseerde alsnog negatief over de vergunningverlening ‘omdat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen voordelen te benutten’.

Het LBB kwam in tweede instantie tot dat besluit omdat het vermoeden bestaat dat Verbaan bijna twee miljoen te weinig belasting heeft betaald, door opzettelijk geen aangifte te hebben gedaan voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over de jaren 2010, 2011, 2014, 2015 en 2016.

Omdat in de koopovereenkomst was opgenomen dat de koopprijs van 700.000 euro in delen betaald zou worden, luidde het oordeel dat de overname van De Bruine Boon met crimineel verkregen vermogen werd gefinancierd. “Daarmee is in feite een overeenkomst van lening aangegaan tussen De GrootMeister en Leids College II” zo oordeelde de burgemeester in 2020. De Raad van State volgt die redenering dus. Eerder deed de rechtbank dat ook al. Dat betekent overigens niet dat De Grootmeister zelf strafbare feiten heeft gepleegd.

Koopsom
De GrootMeister bestrijdt al jaren dat de twee zaken, De Bruine boon en Oma Rietje, voordeel zou hebben uit illegaal verkregen vermogen. De koopsom van zeven ton werd in 2019 verlaagd naar 450.000 euro toen verborgen gebreken aan het licht waren gekomen en het restantbedrag is toen voldaan. Daarmee was er volgens De Grootmeister geen relatie meer met het bedrijf van Verbaan en had de burgemeester de vergunningen in de ogen van het bedrijf alsnog, desnoods onder voorwaarden, moeten verlenen. Dat niet doen is volgens de eigenaren van De Grootmeister niet proportioneel.

De Raad van State gaat daar niet in mee omdat de verlaging van de verkoopprijs niet voldoende is onderbouwd met bijvoorbeeld facturen. Bovendien mocht de burgemeester in de belangenafweging het risico dat er voordeel werd verkregen met illegaal verkregen vermogen zwaarder laten wegen dan het belang van De Grootmeister bij het verkrijgen van de vergunningen. Vooral vanwege de hoogte van dat illegaal verkregen vermogen, 1.939.653 euro.

Strafbare feiten
De argumenten van De Grootmeister doen er volgens de Raad van State niet toe, omdat vaststaat dat het vermogen voor de overname van De Bruine Boon is verstrekt door Leids College II B.V. Op het moment van overname, in april 2018,  was Joost Scharloo de enige aandeelhouder van Leids College II B.V. Scharloo was de vorige eigenaar van De Bruine Boon. In juni 2018 nam Verbaan de B.V. over en werd daarmee enig aandeelhouder. Tegen hem bestaat een ernstige verdenking dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Daarmee is volgens de burgemeester, de rechtbank en de Raad van State een relatie ontstaan tussen De Grootmeister en het illegaal verkregen geld van Verbaan. Die laatste nam toen ook het openstaande deel van de verkoopprijs over en werd daarmee financier.

De GrootMeister heeft De Bruine Boon eind mei 2020 verkocht aan de Rebel Horeca Groep die later wel een vergunning kreeg. De GrootMeister is nog wel eigenaar van het al enkele jaren gesloten café Oma Rietje. De vergunning voor die kroeg werd om dezelfde reden geweigerd als die voor De Bruine Boon.

112 Sleutelstad Economie Leiden Bruine Boon Jan Verbaan


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×