De Leidse VVD-fractievoorzitter Leendert de Lange spreekt het gezelschap toe bij het Transferium.

VVD wijst op belang goede Oost-West wegverbinding

De provinciale VVD-fractie was woensdag op bezoek in Leiden. De kandidaten lieten zich door de Leidse VVD-fractie informeren over de bereikbaarheid en bedrijvigheid in de Leidse regio. Wethouder Geertsema en de fractievoorzitters De Lange uit Leiden en Leeuwenburgh uit Voorschoten gaven uitleg bij verkeersknelpunten in beide plaatsen. Ook werd de Oostvlietpolder bezocht.

Vanaf het transferium bij de A44 werd de route via de dr. Lelylaan en de Churchilllaan gevolgd die op dit moment de Oost-West verbinding vormt tussen de Bollenstreek en de A4. Bij de Churchilllaan werd stilgestaan bij de grote drukte, ruim 9000 auto’s per dag kom er daar voorbij. Wethouder Geertsema vertelde dat uitbreiding van de capaciteit van de Churchilllaan in de huidige vorm onmogelijk is. Er wordt onderzoek gedaan naar diverse oplossingen, onder andere ondergrondse varianten als de ondertunneling van de Churchilllaan.

Hierna werd het gezelschap door de chauffeurs van Stadsparkeerplan Leiden naar Voorschoten vervoerd. Hier gaf fractievoorzitter Leeuwenburgh aan welke bezwaren en oplossingen een eventuele N11 west biedt. Duidelijk is dat een bovengrondse N11 een onbespreekbare zaak is in Voorschoten. Een tunnel van de A44 richting de A4 kan een deel van de bereikbaarheidsproblemen van Voorschoten en Leiden Zuid-West oplossen. Het is in de ogen van de liberalen dan ook een goede zaak dat er in regionaal verband een studie wordt verricht op welke wijze de Oost-West wegverbinding het beste kan worden gerealiseerd. Het is voor de VVD dan ook niet meer de vraag of de weg er moet komen, maar de manier waarop.

Als laatste werd de Oostvlietpolder bezocht. Volgens de Leidse regio is er in Leiden en omstreken een tekort van 250 hectare aan bedrijventerrein. Inmiddels is daar volgens wethouder Geertsema ongeveer 150 hectare van ingevuld: “De Oostvlietpolder kan een flinke bijdrage leveren aan het tekort. Het is dan ook van het grootste belang dat daar snel invulling gegeven wordt aan de realisatie van dit bedrijvenpark met aandacht voor het groen in de directe omgeving”.

Het bezoek werd afgesloten met een borrel in restaurant Cronesteyn, waar Chris Verplancke, de directeur van Stadsparkeerplan Leiden zijn plannen met het Transferium uit de doeken deed. De VVD Leiden pleit er al jaren voor om dit provinciale Transferium te betrekken bij het aanbod aan parkeervoorzieningen in Leiden. Vervolgens sprak Huub Hieltjens, de lijsttrekker van de VVD voor de Provinciale Staten, over het belang van een goede Oost-West wegverbinding en bedrijvigheid in de Leidse Regio: “Nu de werkloosheidscijfers stijgen is het juist van belang om de lokale en regionale economie te stimuleren, om banen te scheppen en behouden”. Daarnaast presenteerde burgemeestersreferendumkandidaat Lenferink zich kort. Zijn collega kandidaat Harry Groen was wegens familieomstandigheden verhinderd.

Het werkbezoek werd afgesloten door de Leidse VVD fractievoorzitter De Lange die aan lijsttrekker Hieltjes een kaart van Leiden aanbod: “Dan is de provinciale statenfractie er zeker van dat ze de komende vier jaar de weg in en naar Leiden weten te vinden”.

Leiden Oostvlietpolder


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×