Stadsenquête nu ook officieel online

Vanaf vandaag tot eind augustus kan iedere Leidenaar via internet de vragen van de jaarlijkse stadsenquête beantwoorden. Het internetadres van de enquête is www.leiden.nl/stadsenquete. Het gemeentebestuur wil op deze manier ervaring opdoen met het gebruik van internet bij het ‘horen’ van meningen van inwoners. In de stadsenquête worden o.a. vragen gesteld over de informatievoorziening aan de burgers, de dienstverlening en burgerparticipatie, het gebruik van de bibliotheek, de gemeentelijke website en over het burgemeestersreferendum. Eerder bleek dat de enquete allang zonder beveiliging online stond en bovendien vaker dan één keer kon worden ingevuld.

De resultaten van deze manier van gegevens verzamelen worden vergeleken met de resultaten van de telefonische en de gerichte benadering via internet. Daaruit kan lering worden getrokken voor het gebruiken van internet bij het peilen van de meningen van de inwoners van Leiden.

De afgelopen maanden zijn 9800 inwoners van Leiden via een willekeurige steekproef geselecteerd om mee te doen aan de stadsenquête. Hen is per brief om medewerking gevraagd. Vervolgens zijn zij telefonisch benaderd met vragen over verschillende onderwerpen. Ook is een groep geselecteerd voor wie het mogelijk was vragen via internet te beantwoorden. Tot eind augustus is er nu dus ook de mogelijkheid voor iedere geïnteresseerde de vragen van de stadsenquête te beantwoorden.

Leiden stadsenquete


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×