Nieuwe Lorentzschool blijft gemoederen bezighouden

De tijdelijke en uiteindelijke huisvesting van de Lorentzschool blijft voor opwinding zorgen. Dat bleek na de commissievergadering Onderwijs & Cultuur van afgelopen donderdag. Inmiddels is duidelijk dat het tijdelijke schoolgebouw definitief niet in het Roomburgerpark zal worden geplaatst. Bovendien moet Wethouder Hessing nog flink wat doen om aan alle kritiek rondom het uiteindelijke, nieuwe schoolgebouw tegemoet te komen. De school denkt bijvoorbeeld dat de buitenspeelruitme te beperkt is en dat de nieuwe woningen rondom de school teveel zonlicht afsnoepen. Het schoolgebouw en de schoolpleinen zouden praktisch gezien in de schaduw komen te staan.

De buurtbewoners van het Roomburgerpark konden na afloop van de vergadering opgelucht adem halen. Wethouder Hessing was enkele maanden geleden immers nog van plan om de tijdelijke huisvesting van de school in het Roomburgerpark te plaatsen. “En toen begonnen de problemen”, bekende de wethouder. Het voorstel zorgde voor felle kritiek vanuit de buurt. Aangezien de plannen rondom de nieuwe Lorentzschool nog volop in beweging lijken, waren de buurtbewoners blij met de bevestiging, dat de tijdelijke huisvesting op het Trigonterrein komt.

De wethouder laat de nieuwe Lorentzschool gefaseerd bouwen. Hierdoor hoeft niet de volledige school naar het tijdelijke gebouw, maar slechts een deel, omdat de oude school niet in één keer gesloopt wordt. Door deze bouwmethode zijn er op het Trigonterrein zo’n twintig lokalen nodig, achttien minder dan de oorspronkelijk noodzakelijke achtendertig. Hessing had dit in eerste instantie liever anders gezien, omdat de oorspronkelijke bouwplannen drie miljoen euro goedkoper zijn, zelfs als Hessing elders voor groencompensatie had gezorgd. “Het belang van het groen op Trigon woog uiteindelijk zwaarder mee”, aldus de wethouder.

Hessing moet ook nog wat problemen rondom de nieuwe lokatie oplossen. Zo zal hij proberen de vermeende speelruimtebeperking op te lossen, door te onderzoeken of de Van Vollenhovenkade kan worden ingericht als speelruimte. De kade zou dan in zijn optiek tijdens schooluren voor al het verkeer gesloten moeten worden om de veiligheid te garanderen.

Het bezonningsprobleem heeft heel weinig met de omliggende woningen te maken, stelt Hessing vast. In de ontwerpplannen van de architect staat het schoolgebouw namelijk zodanig geplaatst, dat de speelplaatsen in de schaduw van de school staan. Het is de bedoeling dat er drie woonlagen bovenop elkaar komen. De school stelt voor om daar één woonlaag van af te halen, zodat er meer zonlicht rond de school komt. “Als je besluit één woonlaag weg te halen, levert dat een bescheiden zonlichtwinst op”, aldus Hessing. “Dat kost dan me dan wel vijf huizen en daarmee een opbrengst van in totaal 250.000 euro, maar ik zal het in overweging nemen”.

Een ander heikel discussiepunt is de grootte van de school. Er komen zo’n 900 à 1000 leerlingen in en daarmee krijgt Leiden de grootste basisschool van Nederland. “De Minister is daar absoluut niet blij mee”, weet raadslid Abraham Flippo van het CDA. GroenLinks ziet graag dat er een dependance in de wijk komt, waardoor de nieuwe school niet zo groot hoeft te worden. “Ik wil graag dat kinderen wijkgebonden naar school kunnen. Leerlingen van buiten de wijken zouden niet op de wachtlijsten mogen”, meent GroenLinks-raadslid Sita Dewkalie. “De wethouder wil de grootte van de school echter niet betrekken in de discussie. Dat komt pas in september, maar dan is het misschien al te laat”. Thomas van Duin van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk vraagt om “herbezinning”. Ook de bewoners van de Burggravenlaan zijn niet blij met het nieuwe, grote gebouw. “Mijn tuin grenst straks direct aan de schoolpleinen. Dan moet ik straks constant naar spelende kinderen kijken”, aldus één van hen. “Wij zijn de dupe van het beleid van de politiek. Zij hebben de school de afgelopen jaren zo groot laten worden, en daarom is er nu ineens zo’n groot gebouw nodig”. Ook de nieuwe woningen zijn deze bewoners een doorn in het oog. “Ze nemen al het uitzicht weg. Het College heeft geen visie”, is het keiharde oordeel van een andere bewoner van de Burggravenlaan.

De gemeenteraad lijkt tevreden met de huidige plannen van de wethouder. “We zijn zeer tevreden dat er geen bouw komt in het Roomburgerpark en de definitieve bouw op de huidige lokatie”, zegt Dewkalie. “Dat er minder lokalen nodig zijn op het Trigonterrein, is ook goed”. Desondanks maakt vrijwel de gehele raad zich zorgen om de plannen om dak- en thuislozenopvang op steenworpafstand van de school te huisvesten. “Onverantwoord”, vindt ook Van Duin van de Wijkvereniging. Hessing benadrukt dat de beslissing over de dak- en thuislozenopvang nog genomen moet worden. “Tegen die tijd moeten we de afweging maken of dat kan met een school in de buurt”, zegt Hessing. Daarmee lijkt het goed mogelijk dat de dak- en thuislozenopvang elders geplaatst zal worden.

Een ideale situatie, waarin niemand ontevreden is over de tijdelijke en uiteindelijke huisvesting van de Lorentzschool lijkt niet te bestaan. Hessing heeft nu de mensen rondom Roomburg en ook vrijwel de gehele gemeenteraad tevreden gesteld, maar krijgt de komende tijd waarschijnlijk de bewoners van de Burggravenlaan en wellicht ook van de Van Vollenhovenkade over zich heen.

Leiden Politiek lorentzschool


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×