Hoorzitting Vrienden Oostvlietpolder op 16 september

Op 16 september vindt naar aanleiding van een bezwaarschrift van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) een hoorzitting plaats. De VVO had samen met een aantal andere organisaties in maart een bezwaarschrift ingediend bij het ministerie van LNV inzake de aan de gemeente Leiden voor de Oostvlietpolder verleende ontheffing volgens de flora- en faunawet.

De bezwaren van de VVO richten zich op de onjuiste en onvolledige informatie die door de gemeente Leiden is verstrekt ter onderbouwing van de aanvraag. Daarnaast is het voortbestaan en de instandhouding van de in de Oostvlietpolder voorkomende flora en fauna onvoldoende geregeld en gegarandeerd, vinden de vrienden.

Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing op het ingediende bezwaarschrift, zal de VVO “niet schromen om gerechtelijke stappen te ondernemen”.

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×