Gemeente niet betrokken bij aankoop brandweerpand

Het College van Burgemeester en Wethouders neemt uitdrukkelijk afstand van een bericht in het Leidsch Dagblad, waarin gemeenteambtenaren ‘laksheid’ wordt verweten rond de aankoop van een bedrijfshal aan de Rooseveltstraat door de brandweer. Beschuldigingen die de krant optekent uit de mond van de Leidse ondernemer Jan Verbaan.

De brandweer wilde hal, die naast de kazerne staat, in 2002 graag kopen in verband met toekomstige uitbreidingen. De vraagprijs was 600.000 euro, terwijl de brandweer niet verder wilde gaan dan vier ton. “In deze fase is op verzoek van de Regionale Brandweer ondersteuning verleend vanuit de afdeling Grondzaken van de gemeente. Op dat moment hebben de onderhandelingen evenwel niet geleid tot een overeenkomst. Enige tijd later zijn de gesprekken door de Regionale Brandweer over aankoop weer gestart met inmiddels een nieuwe eigenaar. Bij deze onderhandelingen is de afdeling Grondzaken niet betrokken geweest,” aldus het college in een brief aan de Leidse gemeenteraad.

De nieuwe eigenaar, de Leidse ondernemer Jan Verbaan die al jaren met de gemeente overhoop ligt in verband met een tiental bouwlocaties, kaapte het pand voor de neus van de brandweer weg voor 590.000 euro en verkocht het uiteindelijk rechtstreeks aan de brandweer voor 775.000 euro.

Aan de verkoop ging nog een meningsverschil tussen brandweer en gemeente vooraf, waarbij de gemeente de Regionale Brandweer dringend adviseerde om de voorgenomen aankoop, gelet op de voorgeschiedenis, niet door te laten gaan. Toen dat niet hielp heeft ook het College van B&W zelf er tevergeefs bij het Dagelijks Bestuur van de Regionale Brandweer op aangedrongen van de koop af te zien.

Leiden Jan Verbaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×