Geertsema: "Deur wijd open voor Lakenfeesten"

20

Volgens wethouder Geertsema is er geen enkele reden voor de organisatie van de Lakenfeesten om ermee op te houden. “De deur staat wagenwijd open,” aldus Geertsema die het enorm zou betreuren als de drijvende krachten achter de Lakenfeesten, Aad van der Luit en Stephan van den Berg, niet op hun besluit om te stoppen terugkomen. “Als de Lakenfeesten niet doorgaan, zijn er alleen maar verliezers. Het enige dat wij willen is dat iedereen die een niet-commercieel evenement organiseert gewoon de kosten betaalt voor zaken als het afkopen van parkeerplaatsen. Voor dat bedrag kunnen ze dan subsidie aanvragen. Zo is voor iedereen duidelijk wat de kosten zijn en loopt de organisatie toch geen financieel risico.” Geertsema vermoedt dat er vooral veel ‘oud zeer’ zit bij de organisatoren. “Er zijn in het verleden weleens zaken niet goed gegaan, maar daarom willen we nu juist alles regelen. Bijvoorbeeld in een convenant zoals we dat ook hebben afgesloten met de 3 October Vereeniging”.

De Stichting Pedrafes, die de Lakenfeesten organiseert, is niet van plan subsidie aan te vragen en zal definitief geen Lakenfeesten organiseren. Voor Geertsema zijn die feesten echter zo belangrijk voor Leiden dat hij alles op alles zet om een andere organisator te vinden voor in elk geval de Peurbakkentocht. Daarbij denkt hij aan de horeca-ondernemers in de binnenstad, maar ook de naam van centrummanager Robert Strijk wordt daarbij al hier en daar genoemd.

Delen
heropening sligro Leiden

20 reacties

 1. Ahhh logies toch, je geeft eerst geld aan de gemeente, dan vraag je dat later weer terug? Maar wat krijg je dan terug? Ik heb meer het gevoel dat we ambtenaartjes aan het bezig houden zijn, en dat kost al snel zo’n ….. ik denk 23.000 euro. Ik heb absoluut begrip voor de stichting Pedrafes. Alles vrijwillig gedaan al die jaren, en dan is dit je dank? Bij mij zakt mijn broek tot onder mijn enkels. Sorry Geertsema geen begrip, haal nu je eigen afgezakte broek maar eens op, en zien wat daar van terecht komt? Helgo

 2. als er geld in de pot is voor de viering van het jubileum voor Koningin Beatrix met gevolg, dan MOET Leiden als stad, waar de koningskinderen gestudeerd hebben, óók een potje geld hebben om ONZE Lakenfeesten te betalen..Burgemeester zeg er eens wat van..Wonen op Lammenschansweg  is een luxe, maar de Lakenfeesten moeten blijven waarvan akte.

 3. René Dentener op

  Jongens, jongens. Jullie zien denk ik een essentieel punt over het hoofd. De gemeente Leiden wil al langer dat een evenementencoördinator/ evenementenstimulator de eindregie overneemt van de burgers bij de organisatie van grotere evenementen. Zie immers de uitspraak van Geertsema: “Er zijn in het verleden weleens zaken niet goed gegaan, maar daarom willen we nu juist alles regelen.” En voor dat evenementenbeheer is er zelfs in samenwerking met een automatiseerder (n-Tree) een heel computerprogramma ontwikkeld voor een zogenaamd ”consistent evenementenbeleid”. Ja kijk eens, dergelijke grapjes kosten natuurlijk geld, dus je begrijpt natuurlijk wel weer waar dat vandaan moet worden gehaald. Ik word zo langzamerhand wel kotsmisselijk van die Geertsema met al z’n externe managers en zogenaamde experts die hij hier aantrekt bij de gemeente Leiden. We hebben nu al een centrummanager, een evenementen coördinator en het liefste heeft hij er ook nog een horecacoördinator bij. En zo pompen we geld rond in Nederland. Kiezer, ik zou zeggen maak uw keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

 4. René Dentener op

  aanvulling uit het Collegeprogramma 2002-2006:

  Leiden heeft een uitstekend evenementenbeleid. Binnenkort zal een evaluatie van de financiële aspecten daarvan het licht zien. Aan de hand van deze evaluatie  al het financiële beleid met betrekking tot evenementen voor de komende jaren worden bepaald. Nu al is duidelijk dat voor de toekomst een tweesporenbeleid noodzakelijk zal zijn. Enerzijds blijken de grote evenementen in de huidige vorm niet langer zonder structurele steun van de gemeente te kunnen voortbestaan. Anderzijds verdienen nieuwe initiatieven tot ( kleine) evenementen voortdurend een incidentele, stimulerende
  impuls. In het kader van een in te stellen evenementenfonds zal een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds structurele instandhoudingsubsidies en anderzijds incidentele stimuleringssubsidies.

  Ik ben zeer benieuwd naar die evaluatie, zeker in het licht bezien van de onderhavige Lakenfeesten-problematiek…

 5. Als ik dit aan familie in andere delen van het land vertel geloven ze me niet.

  Ik krijg echt steeds meer het gevoel dat ik Leiden (lees lijden) maar beter zo snel mogelijk kan vergeten en voor leuke dingen maar ergens anders heen moet.

  Leiden…. Slaap lekker.

 6. Robbert Dijkhuis op

  De toonzetting in sommige eerdere reacties, naar wethouder Geertsema persoonlijk, is ongepast en totaal overbodig in deze discussie. De Lakenfeesten moeten natuurlijk gewoon doorgaan, laat dat voorop staan. Dat er een aanvraag gedaan moet worden voor een subsidie is echter niet meer dan een drogreden voor de organisatie om de kont tegen de krib te gooien. Hier zijn regels voor opgesteld die al langer bekend zijn en niet opeens uit de lucht vallen. De reactie vanuit B&W, verwoord door wethouder Geertsema, is daarom volledig legitiem. Persoonlijk vind ik het overigens absurd dat er subsidie gegeven moet worden voor een evenement dat voor een gigantische economische impuls zorgt. In een vrije markt moeten de kosten normaal gesproken gedragen worden door de degene die hier financieel baat bij hebben. Dit voorkomt het rondpompen van geld via de gemeente, het in stand houden van een te groot ambtenarenbestand en het onnodig invullen van formulieren. Wie dus de “financiele” schoen past trekke hem aan! Van mij mogen (moeten!) B&W dus gewoon hun poot stijf houden.

 7. Geerstema: fijn
  gepost op: vrijdag 25 februari 2005 – 15:09:21

  Geerstema weet het wel te brengen:
  – de fijne terasbelasting
  – de fijne daadkracht richting ondernemers
  – het fijne ondernemersfonds
  – het fijne evenementenbeleid dat steeds meer geld kost en steeds minder evenementen oplevert
  – de fijne doorberekening van kosten bij allerlei activiteiten die van Leiden een steeds stillere stad maken
  – de fijne managers en coordinatoren die geen werk lijken te verzetten
  – de fijne parkeer-in-Leiden campagne van 200.000 euro
  – de fijne website
  – de fijne stadsportal
  – de fijne dienstverlening
  – en alle andere fijne prestaties van deze wethouder. Toppie!

  Roelof

 8. J van Vondelen op

  Leiden is in de race voor de schoonste stad van het land. Bij een evenement als de Lakenfeesten ontstaat rommel en dat past misschien niet helemaal in dat beeld. Nog even en Leiden is zo schoon dat er zelfs niets meer te beleven is.

 9. altijd geweten op

  Wel de lusten,
  en niet de lasten?

  Het blijft verdacht stil vanuit de politieke hoek op deze thread, zijn jullie allemaal op skivakantie?

 10. René Dentener op

  @Robbert Dijkhuis (VVD afdelingsvoorzitter)

  Wat nou ongepaste toonzetting ? Je wórdt toch ook onpasselijk van dergelijk knullig beleid. Robbert, die wethouder van jullie communiceert gewoon niet goed met de Leidse burgerij. Dat is al eerder aan het licht gekomen bij de discussie over de precariorechten voor de horecaterrassen. Het overzicht van Roelof met beleidsmislukkingen lijkt me duidelijk genoeg. Dan dat argument dat in een vrije markt de kosten normaal gesproken gedragen moeten worden door de degene die hier financieel baat bij hebben. Ik dacht dat de organisatie van de Lakenfeesten een non-profit organisatie is zonder winstoogmerk. Bovendien komt het op mij nogal bevreemdend over dat je eerst als organisatie een bedrag op tafel moet leggen bij de gemeente en dan vervolgens daarvoor een subsidie kan aanvragen. Wat is daarvan het nut of is het bedoeld om die evenementencoördinator en zijn medewerkers aan het werk te houden ? Ik dacht dat de VVD de partij was van minder regels en minder bureaucratie. Die indruk straalt niet af van het beleid van dhr. Geertsema. In ieder geval siert het jullie fractie wel dat ze de kwestie middels schriftelijke vragen aan de orde heeft gesteld bij het College. Dat geeft tenminste blijk van een stukje dualisme.

  p.s. die andere wethouder van jullie (Rogier) doet het overigens wel goed. Daar hoor je ook niet zoveel van en dat betekent in dit geval dat ie het goed doet en succes boekt.

 11. Wil de gemeente misschien af van de heren v.d. Luit en v.d. Berg, dan is dit een makkelijke manier. En zo houden ze geld over voor het Rembrandt-jaar want dat vind de gemeente interessanter dan kunnen ze zeggen kijk is wat wij doen aan het Rembrandt-jaar. Maar ik en vele andere Leidenaren vinden de Laken-feesten leuker.

 12. Its_glashelder op

  Ik ben trots op mijn stad en promoot mijn stad http://spaces.msn.com/members/glashelder/ maar ik ben niet trots op de bestuurders van mijn stad! Hoe lang zal het nog duren dat we ook geen 3 oktober meer gaan vieren? Of misschien wel want daar word goed aan verdient (de staangelden)! Maar hoe je kijkt door de eeuwen heen bestuurders maakten er allemaal een zooitje van, en de burgers kunnen er wel poehaa over maken maar we trekken zoals gewoonlijk weer aan het korste eindje!

  Met vriendelijke groet Ron

   

 13. Robbert Dijkhuis op

  Allereerst richting de heer Dentener het volgende: mijn inzendingen zijn op persoonlijke titel en niet als voorzitter van de VVD afdeling. Politieke reacties worden door de VVD fractie gegeven. Dit is ondertussen ook al gebeurd door het indienen van schriftelijke vragen. Even inhoudelijk: de heer Dentener haalt een goed punt aan als het gaat over het rondpompen van geld. Dit is onnodig en onwenselijk. Ook het verschaffen van overbodig werk ben ik tegen. Ambtenaren moeten het beleid volgen en niet andersom. Over deze punten ben ik het dus volledig met u eens. Het uitgangspunt dat een non-profit organisatie maar aan de gang kan gaan en eventuele tekorten door gemeenschapsgeld compenseert wijs ik echter af. Deze gedachtegang is te makkelijk. Waarom moeten uw en mijn belastingcenten gebruikt worden om een zeer rendabel evenment te ondersteunen. Ik blijf daarom ook gewoon achter mijn vorige schrijven staan. Over het functioneren van een wethouder kan verschillend gedacht worden, dit is zelden objectief en onderhevig aan de waan van de dag. Nog niet zolang geleden werd wethouder Geertsema immers nog een van de meest invloedrijke personen uit de regio genoemd. Dit zal niet mogelijk zijn als je niet capabel of acceptabel bent. Voor de volledigheid benadruk ik nogmaals dat de regeling waar Geertsema de organisatie op gewezen heeft (de subsidieaanvraag) een uitspraak vanuit B&W is en niet van hem persoonlijk. Of dit in zalvende of duidelijke woorden gaat is minder relevant, het gaat om het fatsoenlijk brengen van de inhoud.

 14. R. Dentener op

  “Nog niet zolang geleden werd wethouder Geertsema immers nog een van de meest invloedrijke personen uit de regio genoemd.”

  Dhr. Dijkhuis (sprekend op persoonlijke titel) verwijst naar een artikeltje dat gestaan heeft in het blaadje van Rijnstreek Business Partners met de titel “Wie heeft de macht in de regio Rijnland?”. De uitgever van dit blaadje ken ik. Ik acht een dergelijke verkiezing niet als steekhoudend voor het toekennen van dergelijke titels. Dat zou anders zijn als een toonaangevend vaktijdschrift als FEM Business bijvoorbeeld een dergelijke verkiezing zou hebben georganiseerd. Dit komt een beetje neer op het verkiezen van Dhr. Van Schoonderwoerd den Bezemer tot beste politicus van het jaar 2004 in de Het op Zondag als u begrijpt wat ik bedoel… En waarom heet dat blaadje trouwens nog Rijnstreek Business, terwijl we in de regio Holland-Rijnland met elkaar samenwerken ?

  Zie: http://www.rijnstreeknieuws.nl/rb-covers/startpagina

 15. Aad en Stephan, ik was bij het eerste gesprek met Geertsema al afgehaakt. De burgemeester doet tenminste nog zijn best de Lakenfeesten te redden. Maar het is vooral de wethouder die het particulier initiatief in Leiden frustreert. Leiden, stad van ontdekkingen ? Brrrr.

 16. heyy allemaal weet er iemdand misschien waarom de stad leiden, leiden werd genoemd????kan iemand me dat ub vertellen want ik moet een verslag maken van leiden… alvast bedankt groetjes nes

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline