Leiden ondertekent Intentieverklaring RijnGouwelijn-West

Vandaag heeft de wethouder Verkeer van de gemeente Leiden, John Steegh, de Intentieverklaring RijnGouwelijn-West ondertekend. Hij heeft dat gedaan samen met gedeputeerde M. Huls, de portefeuillehouder Verkeer van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de heer P.A. Glasbeek, en de wethouders Verkeer van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest, de heren W.M. de Jong, L.A.W. de Lange en E. Mackay. De gemeente Leiden heeft de intentieverklaring ondertekend, omdat het college van mening is dat de RijnGouwelijn-West een belangrijke oplossing is ter verbetering van de regionale bereikbaarheidsproblematiek. De RGL-West zal verbonden moeten worden met de RGL-Oost, die van Gouda tot het transferium A44 moet gaan lopen.

In de intentieverklaring worden afspraken gemaakt tussen de ondertekenaars om te komen tot een tijdige, doelmatige, veilige en duurzame aanleg van de RGL-West en tot afspraken over een gezamenlijke financiering. De gemeente Leiden belooft in de intentieverklaring mee te werken aan een goede aansluiting van de RGL-Oost op de RGL-West. De gemeenteraad van Leiden heeft uitgesproken dat er geen RGL-Oost kan komen zonder RGL-West. “Door de ondertekening van de intentieverklaring doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat de RGL-West er komt”, aldus John Steegh.

Vanwege het te houden referendum in Leiden op 7 maart 2007 is in de overeenkomst opgenomen dat Leiden alleen bij een ja-uitslag van het referendum Leiden akkoord gaat met de intenties in deze overeenkomst.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×