Inmiddels zijn ook de vragen van GroenLinks bekend. Zo wil de partij weten of het klopt dat de RGL een trein is zoals op het affiche staat vermeld, of het klopt dat de rails (met het daarbij liggende grind) worden aangelegd zoals op het affiche staat afgebeeld en of het klopt dat er in de Breestraat een spoorwegovergang komt zoals op de affiche staat vermeld. Indien deze zaken niet kloppen, vraagt GL zich af of de Referendumkamer dan vindt dat er sprake is van misleiding.

GroenLinks dient klacht in tegen Nee-campagne RGL

GroenLinks gaat het campagnemateriaal van de Fietsersbond, ROVER en Stoom ter beoordeling voorleggen aan de Referendumkamer. Een opmerkelijke stap van fractievoorzitter Jos Posthuma die vindt dat die kamer de bevoegdheid helemaal niet heeft om dergelijke beoordelingen te doen. Om die reden wil hij bij de evaluatie van de Leidse referendumverordening ook het functioneren van de Referendumkamer aan de orde stellen.

“Met haar uitspraak treedt de referendumkamer mijns inziens buiten zijn bevoegdheid en de door de gemeenteraad meegegeven taak. Al eerder heb ik betoogd dat de referendumkamer dit soort vragen niet zou moeten behandelen. Ook de gemeenteraad heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de brief van de referendumkamer waarin zij zichzelf een aantal taken toebedeelde,” aldus een verbolgen Posthuma.

De GroenLinks voorman voert diverse redenen aan waarom de Referendumkamer zich niet had moeten mengen in de discussie over de aard van het campagnemateriaal van het RGL-Ja-kamp: “Ten eerste is er op geen enkele wijze sprake van dat de campagne-uiting (De RGL gaat door naar de kust, zee, strand en de zon) op gespannen voet staat met met de referendumvraag “in strikte zin”. De voltallige gemeenteraad beschouwt bij herhaling middels het amendement ‘geen Oost zonder West’ de RGL als een en dezelfde lijn en als het zicht op de financiering er niet uiterlijk op 1 juli 2010 is, komt er geen RGL. Het gaat de referendumkamer niet aan om hierover een uitspraak te doen. Derhalve was de klacht en waren de klagers m.i. niet ontvankelijk”.

Ook vindt Posthuma dat de Referendumkamer de klacht ongegrond moeten verklaren, omdat door de klagers niet is aangetoond dat Leidenaren zich door de poster hebben laten misleiden. “Dat alleen had de enige juiste conclusie van de referendumkamer kunnen zijn. Nu resteert een ongefundeerde en inhoudelijk onjuiste opmerking en een goedbedoeld, maar niet uitvoerbaar advies aan de PvdA om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan over het feitelijke onderwerp van het referendum.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×