Binnenstadscomité's:"Toename milieubelasting onaanvaardbaar"

De vijf Leidse binnenstadscomité’s eisen dat de gemeente, mocht Leiden voor de RGL kiezen, de bussen pas uit de Breestraat weert als er op de nieuwe busroutes (Hooigracht-Langegracht) aan de eisen van milieukwaliteit wordt voldaan. “Tijdens een bijeenkomst tussen de gemeente en bewoners van Maredorp, Tussen de Rijnen en Pancras-West werd duidelijk dat de gemeente nog driftig op zoek is naar maatregelen om op deze route aan de milieueisen te voldoen. In het bijzonder aan de normen van de luchtkwaliteit,” zo laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de vereniging Pancras-West namens de binnenstadscomité’s weten.

Van Meijgaarden: “Op de betreffende routes worden de normen voor fijnstof en stikstofoxiden nu al overschreden. Ook geluidhinder levert een aanzienlijk probleem op. De verkeersmedewerkers van de gemeente denken hieraan tegemoet te komen door het verbeteren van de doorstroming. Dit zou het stoppen en optrekken op deze filegevoelige route verminderen. Het risico daarvan is echter dat daardoor juist meer verkeer wordt aangetrokken”.

Op termijn moet de nieuw aan te leggen Kanaalroute vor verlichting zorgen. Deze Kanaalroute zal door alle procedures, financiering en aanlegtijd, niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden, zo verwachten de binnenstadbewoners. “Daarmee is het risico dat de RGL al in gebruik is genomen en de bussen al over de route Hooigracht – Langegracht worden geleid, ruim voordat de Kanaalroute is gerealiseerd, levensgroot. De milieubelasting zal door die bussen en het overige gemotoriseerde verkeer, dat niet meer door de Breestraat mag, op de route Hooigracht – Langegracht nog verder toenemen. Uit een oogpunt van volksgezondheid vinden wij dat niet aanvaardbaar,” zo schrijft Van Meijgaarden in een brief aan het College van B&W.

De binnenstadscomité’s vrezen voor veel meer overlast als de bussen bij een ‘Ja’ voor de RGL een aanzienlijk langere route gaan rijden. “Dit levert dit voor de hele binnenstad per saldo niet alleen meer luchtverontreiniging en geluidhinder op, maar ook het aantal conflictpunten tussen de bus en de overige verkeersdeelnemers neemt navenant toe. De verkeersveiligheid neemt daardoor af. Daar komt dan nog eens de onveiligheid van de RGL zelf bij. Het aantal omwonenden dat hinder zal ondervinden van de bussen zal in vergelijking met het handhaven van de bussen door de Breestraat met circa 100% toenemen”. Naast een toename van de problematiek op de route Hooigracht –Langegracht, voorzien de binnenstadscomité’s ook een ongewenste toename van de verkeers- en milieuproblematiek op de Witte Singel en de Morsweg.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×