Pancras-West: "Milieudienst moet Linkse Kerk niet gedogen"

Het bestuur van Vereniging Pancras-West kan zich niet voorstellen dat de Milieudienst West-Holland het verzoek van de gemeente Leiden om overschrijding van de geluidnormen bij De Linkse Kerk en Bar en Boos te gedogen, serieus in overweging neemt. “Het verzoek is naar ons oordeel niet alleen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur en het beleid zoals dat in de Handhavingsnota is vastgelegd, het ontbeert ook iedere vorm van redelijke onderbouwing,” aldus jaap van Meijgaarden in een brief aan directeur Eskes van de milieudienst. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat u de naam van uw organisatie te grabbel zou willen gooien door aan het verzoek van B&W tegemoet te komen.”

Het is volgens de wijkvereniging niet te verklaren als de milieudienst een gedoogbesluit zou gaan voorbereiden voor activiteiten die in strijd met het bestemmingsplan worden verricht. Van Meijgaarden: “Uit de beantwoording van technische vragen van de raad door het College van B&W maken wij op dat tussen 16 februari en 8 juni niet minder dan 12 processen-verbaal door de politie zijn opgemaakt in verband met geluidoverlast, terrasopenstelling en overtreding van de sluitingstijd door de krakers.”

Pancras-West wil op korte termijn met de milieudienst in gesprek over het voornemen om de Linkse Kerk te gedogen. De wijkvereniging heeft voor de zekerheid ook de VROM-Inspectie en het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld.

Leiden Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×