'Ooit wel rails op Hooigracht'

Er mogen wel rails op de Hooigracht komen, maar nu nog niet. En de RijnGouweLijn komt in ieder geval niet over de Breestraat. Dat blijft na een interpellatiedebat dinsdagavond over de RijnGouwelijn het standpunt van de Leidse gemeenteraad. D66 en VVD hadden dit debat aangevraagd, nu Gedeputeerde Staten hebben aangekondigd gebruik te maken van hun doorzettingsmacht.

Leiden wil wel een tram, maar pas als er een rondweg is aangelegd en er via een systeem met busbanen is bewezen dat genoeg reizigers gebruikmaken van de verbinding van Gouda naar de kust. De tram zou dan ook een ander tracé krijgen dan de provincie nu wil, namelijk niet via de Breestraat maar over de Hooigracht.

De politici Van Meenen (D66) en Flippo (CDA) wilden gisteren van iedere fractie weten of het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP) ruimte laat voor rails op de Hooigracht. De oppositiepartijen zijn van mening dat rails op de Hooigracht/ Langegracht zijn uitgesloten. De coalitiepartijen (PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie) bleven echter achter het GVVP staan. Hiermee is een snelle oplossing voor het conflict met de provincie niet dichterbij gekomen. De SP stelde zelfs onomwonden dat het bussysteem bedoeld is om de RijnGouwelijn op een slimme manier tegen te houden.

De ChristenUnie stelde voor een mediator in te huren. Die zou de discussie moeten terugbrengen naar de inhoud. „De RijnGouwelijn is een doel op zich geworden in plaats van een middel.” Ook wethouder Steegh vindt dat de provincie niet moet focussen op de techniek, maar op het probleem. Hij zal vrijdag namens Leiden gaan inspreken bij de commissievergadering van de provincie. ‘Er wordt breed gebruik gemaakt van het aanbod van Leiden om aan de verschillende fracties in de Provincie uit te leggen wat het Leidse plan inhoudt.’

D66 wilde weten waarom Leiden de eerste Bestuursovereenkomst nog steeds niet heeft opgezegd. Wethouder Steegh herhaalde dat dit niet gebeurt omdat Leiden geen juridisering wenst. ‘We zeggen de overeenkomst pas op als een oplossing via de minnelijke weg onmogelijk is, doordat de Provincie naar de rechter gaat.’

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×