Stadspartij Leiden Ontzet verklaart provincie de oorlog

De Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) heeft vandaag ‘namens alle NEE stemmers uit Leiden’ een ‘brief op poten’ gestuurd aan de fracties van Provinciale Staten in Zuid-Holland. in de brief stelt de SLO de provincie een ultimatum: “Leiden geeft u een maand de tijd om uw standpunt over de route van de overbodige RijnGouweLijn te heroverwegen, zodat we op een volwassen wijze uit deze door u geforceerde impasse kunnen komen. Leiden verwacht van u vóór 5 december een betekenisvol signaal. Mocht u de door u zelf verklaarde oorlog met Leiden alsnog willen vermijden dan moet eerst de dreiging met doorzettingsmacht van tafel. Onderhandelen met een mes op de keel doet Leiden niet. On veux la guerre, c’est la guerre. La Guerre!”

De SLO schrijft dat het huidige RijnGouweLijn-plan om een bestaande spoorlijn te vertrammen geen bijdrage aan verbetering is: “Het schaadt niet alleen Leidse belangen, maar gaat ook nog ten koste van het overige openbaar vervoer in deze regio. Deroute die u immers kiest wordt al bediend door de Nederlandse Spoorwegen, zodat u met deze RijnGouweLijn een volwaardige spoorlijn tussen Leiden en Utrecht, toch ook van groot regionaal belang, onmogelijk maakt. Omdat u blijkbaar zelf al door heeft dat de RijnGouweLijn over bestaand spoor weinig of niets toevoegt, wilt u hem meerwaarde geven door hem dwarsdoor de Leidse binnenstad te laten rijden richting kust.” Jan Boer van de SLO: “Uw trein zal hopeloos vast komen te zitten in het verkeer, omdat de doorstroming in een al 30 jaar niet aangepaste infra-structuur, nu al te wensen overlaat. Ook de gevolgen voor het overige openbaar vervoer zijn groot omdat de binnenstad niet meer valt te bereiken. Dat uw plan ook ten koste gaat van met name de verkeersveiligheid van fietsers, dat kunt u wel raden.”

De Nee-stemmers in Leiden zien de beslissing om de RijnGouweLijn door de Leidse binnenstad aan te leggen met behulp van de zogenaamde doorzettingsmacht van de provincie volgens de SLO als een oorlogsverklaring aan de stad. Boer: “Wij zijn overigens volstrekt niet onder de indruk en hebben het Leidse College al naar huis gestuurd omdat zij zich door u heeft laten intimideren. Als u oorlog wenst, dat kunt u die krijgen. Per direct staken wij dan ook alle medewerking aan zaken die de door u gewenste RijnGouweLijn betreffen. Dit betekent ondermeer dat Leiden niet zal meebetalen aan uw plan en datLeiden alle benodigde vergunningen zal weigeren. Ook zal Leiden deze kwestie aankaarten bij de Minister van Verkeer enWaterstaat en zal Leiden uw competentie als Openbaar Vervoers Autoriteit aan de orde stellen.”

Mocht het de provincie lukken om de RijnGouweLijn door de binnenstad aan te leggen, dan zal wil de SLO dat Leiden deze lijn belast met de hoogst denkbare precariobelasting voor het gebruik van Leidse straten, wegen en ruimte.

Tenslotte wijst de SLO de provincie erop dat het nog niet te laat is om een ander standpunt in te nemen: “U kunt uw RijnGouweLijn-plan dan gebruiken om andere bevoegde autoriteiten onder druk te zetten en te dreigen de verbinding Leiden – Utrecht over te nemen indien er geen dubbel spoor wordt gerealiseerd. Zo wordt de regio ook niet opgezadeld met een onbetaalbaar suf en ambtelijk bedacht treintje van niets naar nergens dat ook nog wil gaan concurreren met de NS.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×