Vragen PvdA over sluiting metaalafdeling DZB

2

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om de metaalafdeling van De Zijlbedrijven te sluiten, heeft Roelof van Laar namens de PvdA een aantal schriftelijke vragen voorgelegd aan het college.In de brief waarin het college de voorgenomen afbouwregeling uiteenzette, staat dat de metaalafdeling onrendabel is. De PvdA wil graag weten wat daarmee wordt bedoeld. “Gaat het erom dat er niet genoeg, geen of een negatieve Netto Toegevoegde Waarde wordt gerealiseerd?”Wat vindt het college wel een financieel haalbare exploitatie als het om DZB gaat? Welke gevolgen heeft de ophef van de afdeling voor DZB en de overhead op andere werksoorten?

Ook is de partij benieuwd waarop het college de mening gebaseerd heeft, dat de metaalafdeling meer dan andere afdelingen niet aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt.Verder vraagt Van Laar of de mogelijkheden onderzocht zijn om de afdeling in stand te houden, door deze elders onder te brengen of te gaan samenwerken met andere bedrijven.Daarnaast wil de PvdA graag dat het rapport van Nu’visie, waarin de afbouw van de afdeling wordt geadviseerd, naar de raad wordt gestuurd.Met de voorgenomen sluiting van de metaalafdeling loopt het college vooruit op de voor het voorjaar geplande discussie over de taken en huisvesting van DZB. De PvdA vraagt zich af waarom er niet op die discussie gewacht kon worden.Tenslotte is de partij benieuwd of er na het verdwijnen van de metaalafdeling een nieuwe werksoort aan DZB wordt toegevoegd. Als dat niet het geval is, wil Van Laar graag weten wat de visie van het college is op de daling van werksoorten.

Delen
LeidenWalk

2 reacties

  1. Afdeling 5 weg bij de DZB, welke volgt?
    Meyn lijkt ook niet meer zo positief te kijken naar de DZB, dus denk dat dat de volgende is…
    Mag ik er nog wel aan de slag?

    Een aanstaande WSWer

  2. In het LD van vandaag staat een goed artikel over de sluiting van de metaalafdeling van DZB. De vragen van de PvdA zijn uitstekend en je vraagt je verwonderd af waarom andere fracties zo stil zijn. College en raad hebben besloten dat dit onder bedrijfsvoering valt en dat men zich daar liever niet mee wil bemoeien, en dat heeft men blijkbaar heel letterlijk opgevat.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.